Archív novinek

Pozvánka na debatu: Evropský balíček proti daňovým únikům


POZVÁNKA NA DEBATU
Balíček proti daňové optimalizaci: Mají nadnárodní firmy platit daně tam, kde nejvíce vydělávají?
31. března 2016 od 15,00–17,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Daňové úniky státní kasy v Evropské unii obírají o miliardy eur. Z tohoto důvodu Evropská komise předložila 28. ledna 2016 balíček návrhů proti vyhýbání se daňovým povinnostem nadnárodních společností. Cílem této iniciativy je harmonizovat daňové právní předpisy v jednotlivých zemích EU za účelem účinného a efektivního boje proti agresivním daňovým praktikám nadnárodních korporací, zvýšení transparentnosti mezi členskými státy a zajištění pro všechny podniky na jednotném trhu spravedlivější hospodářskou soutěž. Základním mottem je, že firmy by měly platit daně tam, kde vytvářejí zisky. Balíček návrhů zahrnuje mimo jiné právně závazná opatření blokující nejběžnější metody, které obchodní korporace využívají k vyhýbání se placení daní, doporučení členským státům, jak předcházet zneužívání daňových úmluv či návrh týkající se výměny daňových informací o nadnárodních společnostech působících v EU mezi členskými státy. EU také bude usilovat o užší spolupráci s mezinárodními partnery. Balíček odráží aktuální globální politický a ekonomický přístup ke zdanění příjmů právnických osob a navazuje na dohodu OECD, jež poskytuje vládám řešení pro modernizaci mezinárodních daňových pravidel.

 

Cílem debaty je diskutovat o opatřeních navržených Komisí v oblasti boje proti daňovým únikům a jejich vazbách na národní úroveň.

 

Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Může Evropská unie zabránit přesouvání zisků do daňových rájů? Jak zajistit spravedlivou soutěž mezi velkými nadnárodními firmami a domácími firmami, které takové možnosti optimalizovat daně nemají? Jaké iniciativy balíček přináší a co bude pro firmy aktivní v ČR znamenat? Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a snížení konkurenceschopnosti oprávněné?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská komise
Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová rozhodnutí Evropského parlamentu
Zástupce Ministerstva financí ČR
Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR
David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. března 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek