Archív novinek

Business Lunch - Klimatický balíček je krok špatným směrem


6. března 2008

 

obed1.jpgNa pracovním setkání v malostranském Pálffy Paláci se setkali zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských organizací s poslanci Evropského parlamentu, Senátu PČR, Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU aby diskutovali o lednovém návrhu energeticko- klimatického balíčku a připravovaném „zákonu“ o malých a středních podnicích (Small Business Act). Setkání se krátce zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen.

 

V rámci diskuze se většina přítomných shodla na tom, že v případě emisních povolenek a podílu obnovitelných zdrojů se Evropská komise vydala špatným směrem. Navrhovaná opatření mohou přinést pozitivní výsledky a u veřejnosti jsou přijímána pozitivně, nicméně nejsou založena na dostatečně propracovaných hodnoceních dopadu. Kdyby Evropská unie nesvazovala průmysl omezeními, mohl by se zaměřit na investice do inovací a nových technologií a dosáhl by ve střednědobém horizontu za nižší cenu podstatně lepších výsledků. Průmysl i energetické firmy si se všemi omezeními  nakonec poradí, nejvíce na celou novou úpravu doplatí spotřebitel.

 

Poslanci EP přislíbili, že budou od Evropské komise vyžadovat důkladnou analýzu dopadů návrhu klimaticko-energetického balíčku. „Podpora poslanců EP je pro nás velmi důležitá. Opatření navrhovaná v energeticko-klimatickém balíčku Komise budou mít výrazné negativní dopady na český průmysl i ekonomiku této země. Evropská unie se vydala špatnou cestou. Systém emisních povolenek se neosvědčil, podváže rozvoj celé Evropy. Nesmíme dovolit, aby se v zájmu nějakých ideologií přijímala takto drahá a neefektivní řešení,“  řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl.

 

Zuzana Krejčiříková (ČEZ, a.s.) poukázala na skutečnost, že Evropská komise začíná při přípravě legislativy často od konce – v případě celého balíčku, a tedy i například v případě separace a ukládání CO2 (CCS), nemá dosud spočítané náklady a dopad, nejsou vyjasněny otázky financování a přitom je již předložen návrh závazné právní úpravy.

 

Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek zmínil provázanost obou diskutovaných témat, neboť cílem Small Business Act je zvýšit konkurenceschopnost evropských MSP a jedna z oblastí SBA se přímo environmentální výzvou z pohledu MSP zabývá. „Klimaticko-energetický balíček musí přistupovat k problematice energetické účinnosti tak, aby nezpůsoboval zbytečnou zátěž pro evropské podniky a zároveň nesnižoval jejich konkurenceschopnost ve světě,“ řekl Drábek. 

 

Komisař Günter Verheugen podpořil podnikatele a zaměřil se na jejich postavení v globálním světě. Konkurenceschopnost Evropy je podle Verheugena možné dosáhnout jedině vysokou kvalitou. „Pokud nemůžeme být s našimi výrobky a službami levnější, musíme být kvalitnější. A právě to je výzva pro podnikatele k investicím do inovací“, uvedl Verheugen. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman zmínil často obtížnou pozici ČR na evropských jednáních, kdy není obtížné hájit vyhraněnou pozici, ale sehnat pro ni spolehlivé spojence mezi ostatními členskými státy. obed2.jpg

 

Pozvání čelních představitelů zaměstnavatelských organizací - prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míla, předsedy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera a prezidenta HK ČR Jaromíra Drábka – na pracovní setkání v malostranském Pálffy Paláci přijali poslanci Evropského parlamentu Jana Bobošíková, Jan Březina, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil a Vladimír Železný, místopředseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Miroslav Škaloud nebo náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Marek Mora.  

 

Business Lunch se uskutečnil s laskavou podporou společnosti ČEZ, a.s.

Mediálním partnerem byl Prague Leaders Magazine

 < Archív novinek