Archív novinek

Nové číslo Czech Business Today!


cebre_03_16_1.jpgLetošní třetí číslo e-newsletteru Czech Business Today se věnuje snahám Evropské komise zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem nadnárodních firem, kvůli čemuž přichází evropské státní kasy ročně o miliardy euro. K tématu se vyjadřuje i člen Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Kromě toho naleznete na první straně závěry pražské debaty týkající se geo-blockingu, tedy neoprávněné diskriminace na základě zeměpisné polohy, která je jednou z velkých překážek rozvoje jednotného digitálního trhu.


Na druhé straně naleznete výstupy z bruselské debaty zaměřené na tzv. pečeť excelence, což je certifikát, který získají kvalitní projekty žádající o grant z výzkumného programu Horizont 2020, na které už ale nezbyly finanční prostředky, ale které chtějí žádat o alternativní zdroj financování. Ve sloupku Evropského hospodářského a sociálního výboru se Marie Zvolská věnuje veřejným zakázkám souvisejícím s nárůstem žadatelů o azyl v EU.

Nové číslo ke stažení zde .
Ostatní čísla ke stažení zde .< Archív novinek