Archív novinek

Číše vína s Evropským hospodářským a sociálním výborem


 

Česká podnikatelská reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pro členy české delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru slavnostní číši vína pod záštitou paní velvyslankyně Mileny Vicenové. Neformálního setkání se kromě české delegace zúčastnili zástupci českých regionů, některých kanceláří poslanců Evropského parlamentu a čeští úředníci pracující v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Rady.

 

web1_10.jpgEvropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je konzultačním orgánem složeným ze zástupců občanské společnosti. Spolu s Výborem regionů zastupujícím místní a regionální samosprávy by měl zaručit maximální provázanost evropských diskuzí s aktéry v jednotlivých členských státech. EHSV je složen z 344 členů rozdělaných do tří skupin – zástupci zaměstnavatelů, zástupci zaměstnanců a zástupci různých zájmů (neziskový sektor). Česká delegace je složená ze 12 členů zastupujících:

  • české zaměstnavatele – Vladimíra Drbalová a Josef Zbořil (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Ivan Voleš (Hospodářská komora ČR) a Marie Zvolská (Konfederace zaměstnavatelských apodnikatelských svazů);
  • české zaměstnance – Helena Čornejová, Dana Štechová, Vladimír Matoušek, Josef Suchel, (Česko-moravská konfederace odborových svazů);
  • různé zájmy – Ludvík Jírovec (Agrární komora ČR), Pavel Trantina (Česká rada dětí amládeže), Jaroslav Němec (Arcidiecézní charita Praha) a Roman Haken (Centrum pro komunitární pomoc).

Více informací o EHSV, jeho činnosti a členech naleznete na: http://www.eesc.europa.eu

 

V úvodním projevu zdůraznila paní Milena Vicenová, stálá zástupkyně ČR při EU, význam funkčního dialogu mezi státní správou, zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a neziskových organizací. Zejména zdůraznila roli EHSV v rámci přípravy českého předsednictví v Radě EU co do přípravy stanoviska k hlavním prioritám ČR. Toto stanovisko vypracovává EHSV na web2_8.jpgpožádání státu chystajícího se na předsednictví. Vladimíra Drbalová, vedoucí české delegace v EHSV a členka představenstva EHSV poukázala na letošní 50. výročí EHSV a připravované oslavy. Vyzdvihla také připravenost a zájem české delegace v EHSH napomoci s přípravou českého předsednictví. Neformální setkání u číše vína se setkalo s hojnou účastí a pozitivním hodnocením všech zúčastněných. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU se proto ústy Michala Kadery zavázala ke zopakování podobného setkání.

 

Číše vína se uskutečnila v komorních prostorách Českého centra v Bruselu, jehož týmu patří dík za pomoc a podporu podobných aktivit.

 

 

 < Archív novinek