Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 2. - 8. 5. 2016


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá mezinárodní konferenci o změně klimatu a energetice a 1. schůzi pracovní studijní skupiny Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu.
 • V úterý zasedají pracovní skupiny Rady pro Energetiku, Životní prostředí a pracovní skupina ad hoc Pro otázky vysílání.
 • Instituce EU mají volno od čtvrtka 5. května do pondělí 9. května.

Pondělí 2. května

 

 • Zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí. Proběhne také schůze attaché pro finanční služby.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generálních sekretariátů politických stran a setkání generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin. Uskuteční se také schůze pracovní skupiny Hospodářská a vědecká politika.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • V EHSV proběhne mezinárodní konference o změně klimatu a energetice. Dále se uskuteční 1. schůze studijní skupiny Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu a proběhne informační návštěva „Consorzio ICoN“.

 

Úterý 3. května

 

 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor, attaché pro finanční služby, pracovní skupina Rady pro Energetiku, Životní prostředí a pracovní skupina ad hoc Pro otázky vysílání.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat Evropská konference forenzních věd 2020.
 • V rámci nizozemské předsednictví proběhne v Bruselu Světový den svobody tisku.
 • V Evropském parlamentu proběhne setkání generální ředitelky GŘ PRES s generálními tajemníky politických skupin a setkání generálního tajemníka EP s generálními tajemníky politických skupin.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost. Dále proběhne slyšení a 1. schůze studijní skupiny Výzvy, jimž čelí ocelářský průmysl. V rámci EHSV proběhne také informační návštěva „Group of Trade Unionists“. Vneposlední řadě pánové Barros Vale, Ribbe a Soares přislíbili účast na setkání s poslankyní EP a místopředsedkyní EuroLat paní Graswander-Hainz. Vrámci EHSV se také uskuteční 1. schůze studijní skupiny Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv, 2. schůze studijní skupiny TEN/581 Balíček opatření v oblasti letectví a slyšení na téma Vrakování lodí a recyklační společnost.

 

Středa 4. května

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Vojenského výboru Evropské unie a schůze attaché pro finanční služby a pracovní skupiny pro konkurenceschopný růst
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V nedávné době Evropská komise iniciovala vypracování pokynů pro posouzení validity dat a spolehlivosti mHealth aplikací. V návaznosti na tuto iniciativu proběhne setkání zúčastněných stran, kde orgány veřejné správy členských států, organizace občanské společnosti zastupující pacienty, odbornicí, výzkumné instituce a další, budou společně pracovat na vypracování pokynů do konce roku 2016. Účastníci budou vyzváni, aby se podělili o své názory na to, jaké aspekty by tento projekt měl pokrývat a jaké naopak ne. Zúčastněné strany budou mít také možnost předložit své písemné podněty a připomínky prostřednictvím on-line konzultace, která bude zahájena po schůzi.
 • V Evropském parlamentu proběhne konference předsedů.
 • Proběhne schůze politické Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • V EHSV se sejde skupina ad hoc Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2017. Dále proběhne setkání 1. schůze studijní skupiny Vrakování lodí a recyklační společnost a informační návštěva „Università degli studi Internazionali di Roma“.

 

Čtvrtek 5. května

 

 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.

tek 6. května

 

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 7. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 8. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 04.05.        Veřejná konzultace – hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)

Do 09.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Do 10.05.        Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Do 10.05.        Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Do 15.05.        Probíhající konzultace – Hodnocení návštěvnického centra Evropské komise

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 29/4/2016.< Archív novinek