Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. - 22. 5. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V úterý CEBRE pořádá v Praze debatu na téma Pas pro poskytovatele služeb.
 • V úterý v Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro energetiku.
 • § Ve středu Evropská komise spolu s 5G Public Private Partnership (PPP 5G) organizují informační den zaměřený na 5G partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.
 • Ve čtvrtek Evropská komise organizuje konferenci zaměřenou na kritéria pro zadávání veřejných zakázek. Konference proběhne jako součást fóra strategie jednotného trhu.
 • V pátek zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

Pondělí 16. května

 

 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.
 • EHSV uskuteční pracovní cestu do Lisabonu, kde proběhne Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EUROLAT).

 

Úterý 17. května

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři se zaměří na dobré životní podmínky zvířat, zemědělství, klima a na situaci na trhu.
 • V Radě zasedá Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, Vojenský výbor Evropské unie, skupina Mertens a attaché pro finanční služby.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro energetiku, pracovní skupiny pro Evropské sdružení volného obchodu a pracovní skupiny pro transatlantické vztahy.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne konference s názvem „Zelená cesta pro otevřený přístup: evropské politiky AO“. Konference je organizována PASTEUR4OA. Jedná se o projekt, který si klade za cíl podpořit doporučení Evropské komise k rozvoji a provádění politiky otevřené přístupu v celé Evropě.
 • Evropská komise spolu s nizozemským předsednictvím pořádá dvoudenní konferenci Kvantová Evropa: nová technologická éra. Cílem konference je podpořit aktivitu a investice v oblasti kvantových technologií v Evropě a poskytnout zástupcům vědecké a průmyslové komunity možnost představit strategii pro zajištění vedoucího postavení Evropy v této oblasti. Na akci bude také oficiálně představen dokument Quantum Manifesto.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny a slyšení na téma Cíle udržitelného rozvoje – koalice pro splnění závazků pařížské dohody (stanovisko z vlastní iniciativy), dále proběhne mimořádná schůze předsednictva specializované sekce REX, 2. schůze a slyšení na téma Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením / strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením a 1. schůze studijní skupiny Akční plán v oblasti DPH. V rámci EHSV také proběhne schůze rozpočtové skupiny, 1. schůze studijní skupiny a externí slyšení na téma Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků a přezkum Evropské občanské iniciativy. V neposlední řadě se uskuteční 5. pracovní cesta v rámci projektu „Inteligentní ostrovy“.
 • CEBRE organizuje v Praze debatu na téma Pas pro poskytovatele služeb.

 

Středa 18. května

 

 • Proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání Politického a bezpečnostního výboru.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro finanční služby, schůze pracovní skupiny pro leteckou dopravu a schůze pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne třídenní ALTANT konference 2016, která se zaměří na vědecký pokrok v oblasti biologie a to především na oblast buněčného výzkumu.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní konference s názvem Reforma regulovaných povolání: výsledky vzájemného hodnocení a cesta vpřed. Účastníci budou mít příležitost k diskusi o následných opatřeních pro zlepšení přístupu k povolání, vyhlášených Evropskou komisí ve Strategii jednotného trhu loni v říjnu.
 • V rámci Evropské komise proběhne dvoudenní konference s názvem Evropský námořní den 2016. Konference se zaměří na utváření budoucích politik a na praktické kroky, které jsou potřebné pro řízení transformačních změn v modré ekonomice.
 • Evropská komise spolu s asociací 5G Public Private Partnership (PPP 5G) organizují informační den zaměřený na 5G partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020. Jedná se především o 5G PPP Výzkum a validace kritických technologií a systémů a o 5G PPP konvergovaných technologií.
 • V EHSV proběhne 2. schůze monitorovacího výboru Euromed, dále slyšení na téma Zemědělství v obchodních dohodách, 1. schůze studijní skupiny a externí slyšení na téma Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků a 1. schůze studijní skupiny Daňová transparentnost ve veřejném sektoru (zprávy rozčleněné podle jednotlivých zemí). V rámci EHSV proběhne také 2. schůze studijní skupiny Průmysl 4.0: aktuální stav, Informační návštěva „Lerarenopleiding Inholland Amstelveen“ a 1. schůze studijní skupiny Zemědělství v obchodních dohodách. V neposlední řadě se uskuteční kulatý stůl EU-Čína.

 

Čtvrtek 19. května

 

 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor.
 • V Radě proběhne schůze pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost a schůze pracovní skupiny pro námořní dopravu.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat ALTANT konference 2016.
 • V rámci nizozemského předsednictví proběhne dvoudenní konference e-justice/e-kodex. Konference se bude věnovat projektu EU, který byl zaměřen na zabezpečení internetových právních transakcí mezi členskými státy (e-kodex).
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví proběhne v Amsterdamu dvoudenní konference o integraci občanů EU.
 • Pod záštitou Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference zaměřená na reformu regulovaných povolání.
 • V rámci Evropské komise bude druhým dnem probíhat konference s názvem Evropský námořní den 2016.
 • Pod záštitou Evropské komise proběhne konference zaměřená na kritéria pro zadávání veřejných zakázek. Konference proběhne jako součást fóra strategie jednotného trhu. Cílem konference bude diskutovat o veřejných zakázkách, zejména v rámci nových modernizovaných pravidel EU.
 • Evropská komise organizuje pracovní seminář, zaměřený na makroekonomická ohodnocení. Cílem kurzu je přemýšlet o kauzalitě údajů a metod pro hodnocení ex post politik EU, s použitím (mikro) dat.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance.
 • V EHSV proběhne 24. schůze poradního výboru Evropský hospodářský prostor, dále kulatý stůl EU-Čína, informační návštěva „Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción“ a informační návštěva „Universität Bonn“. V neposlední řadě se uskuteční mimořádná schůze kvestorů.

 

tek 20. května

 

 • Zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku a proběhne schůze attaché pro finanční služby.
 • Dále proběhne schůze pracovní skupiny pro daňové otázky a schůze pracovní skupiny pro pozemní dopravu.
 • Pod záštitou nizozemského předsednictví bude třetím dnem probíhat konference ALTANT 2016.
 • V rámci nizozemského předsednictví bude druhým dnem probíhat konference e-justice/e-kodex.
 • Nizozemské předsednictví hostí druhým dnem v Amsterdamu konferenci o integraci občanů EU.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV proběhne 6. pracovní cesta v rámci Going local (Lisabon). Dále se uskuteční 24. schůze poradního výboru Evropský hospodářský prostor. V neposlední řadě se v Irsku uskuteční kulatý stůl na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin – Jak může udržitelné odvětví těžby přispět k hospodářskému a průmyslovému růstu Irska.

 

Sobota 21. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 22. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 18.05.        Hodnocení ex post Evropského rybářského fondu (ERF) a možný vývoj Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) po roce 2020

Do 27.05.        Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích. Veřejná konzultace online

Do 27.05.        Konzultace o účelnosti právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Do 27.05.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Do 30.05.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 31.05.        Veřejná konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Do 01.06.        Veřejná konzultace k návrhu povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Do 03.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů Evropské unie s Austrálií a Novým Zélandem

Do 07.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Do 09.06.        Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Tureckem

Do 14.06.        Konzultace týkající se účinného insolvenčního rámce v EU

Do 15.06.        Veřejná konzultace o roli vydavatelů v řetězci autorských práv a ‚výjimce panoramatu‘

Do 20.06.        Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti ve stavebnictví

Do 24.06.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Do 29.06.        Revize Evropského rámce interoperability

Do 30.06.        Veřejná konzultace v rámci iniciativy pro začínající podniky

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se methylisothiazolinonu (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Do 01.07.        Veřejná konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 04.07.        Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 05.07.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 12.07.        Veřejná konzultace o kosmické strategii pro Evropu

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 13/5/2016.< Archív novinek