Archív novinek

Nové číslo Czech Business Today!


cebre_04_16_1.jpg Čtvrté číslo e-newsletteru Czech Business Today v tomto roce se věnuje návrhu Evropské komise na vytvoření tzv. pasu pro poskytovatele služeb. Ten by měl firmám, které chtějí poskytovat své služby přeshraničně, zjednodušit postupy a notifikace a snížit tak administrativní zátěž. K tématu se vyjadřuje i členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu Dita Charanzová. Kromě toho naleznete na první straně článek o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA, která se věnuje únikům vyjednávacích dokumentů.

 

Na druhé straně naleznete výstupy z dalšího setkání hlavních představitelů zakladatelských organizací CEBRE s členy Evropského parlamentu. Diskutovalo se především o revizi směrnice o vysílání pracovníků, udělení statutu tržního hospodářství Číně a energetických tématech. Revizi směrnice o vysílání pracovníků se věnuje i pravidelný sloupek Evropského hospodářského a sociálního výboru, konkrétně členka zaměstnavatelské sekce Vladimíra Drbalová, která se domnívá, že revize směrnice zvýší náklady evropských podniků a legislativní nejistotu.

 

Nové číslo ke stažení zde
Ostatní čísla ke stažení zde< Archív novinek