Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. - 24.7. 2016


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, kde bude představen pracovní program slovenského předsednictví. Poté bude Rada jednat o posledním vývoji situace na hlavních zemědělských trzích a balíčku možných podpůrných opatření. Komise bude ministry informovat o přezkumu ekologizačních ustanovení po prvním roce jejich uplatňování. Na závěr poskytne Komise Radě aktuální informace o otázkách mezinárodního zemědělského obchodu.
 • V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Rada zahájí jednání o Latinské Americe, mimo jiné o některých záležitostech týkajících se konkrétních zemí: o budoucích vztazích s Kubou, mírovém procesu v Kolumbii, o Argentině a situaci ve Venezuele. Dalším tématem, na které se ministři zaměří, bude Čína. Ministři budou posléze jednat o činnostech a prioritách EU v oblasti migrace.
 • V úterý bude druhým dnem probíhat neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.
 • V úterý v Radě zasedá pracovní skupina pro energetiku.
 • Ve středu proběhne v Evropském hospodářském a sociálním výboru 2. schůze studijní skupiny Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu a 2. schůze studijní skupiny TEN/588 Bezpečnost dodávek zemního plynu.
 • V pátek Evropská Komise přijme balíček rozhodnutí o porušování právních předpisů.

 

Pondělí 18. července

 

 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Na zasedání nejprve slovenské předsednictví představí svůj pracovní program. Poté bude Rada jednat o posledním vývoji situace na hlavních zemědělských trzích a balíčku možných podpůrných opatření, který oznámila Komise na červnovém zasedání Rady. Komise bude dále ministry informovat o přezkumu ekologizačních ustanovení po prvním roce jejich uplatňování a proběhne výměna názorů ohledně navrhovaných opatření pro další zjednodušení společné zemědělské politiky v této oblasti. Na závěr poskytne Komise Radě aktuální informace o otázkách mezinárodního zemědělského obchodu.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Jednání ministrů zahraničních věcí budou zahájena pracovní snídaní s ministrem zahraničních věcí USA Johnem Kerrym. Rada poté zahájí jednání o Latinské Americe, mimo jiné o některých záležitostech týkajících se konkrétních zemí: o budoucích vztazích s Kubou, mírovém procesu v Kolumbii, o Argentině a situaci ve Venezuele. Dalším tématem, na které se ministři zaměří, bude Čína. Ministři budou posléze jednat o činnostech a prioritách EU v oblasti migrace.
 • Proběhne dvoudenní neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V rámci EHSV se delegace 3 členů SSUR zúčastní politického fóra na vysoké úrovni v New Yorku, které bude probíhat 18. – 20. července 2016. Další delegace se zúčastní MEDCOP22 v Tangeru, ve dnech 18. – 19. července 2016. Uskuteční se také 1. schůze studijní skupiny Odstranění překážek udržitelné akvakultury v Evropě a 1. schůze studijní skupiny Strategie EU pro vytápění a chlazení.

 

Úterý 19. července

 

 • Druhým dnem bude probíhat neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost.
 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, skupina Mertens a Pracovní skupina pro energetiku.
 • V Evropském parlamentu proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).
 • V EHSV zasedne předsednictvo specializované sekce Vnější vztahy. Dále proběhne 1. schůze skupiny Účinnost politik pro malé a střední podniky, 1. schůze skupiny Právo v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu (kontrola účelnosti právních předpisů), 1. schůze studijní skupiny Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách a 2. schůze studijní skupiny Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti (stanovisko z vlastní iniciativy).

 

Středa 20. července

 

 • V Radě zasedá Vojenský výbor Evropské unie, Politický a bezpečnostní výbor, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí, Výbor pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice) a attaché pro finanční služby.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.
 • V EHSV zasedne monitorovací výbor EU-Rusko. Proběhne také 35. schůze SPV EU-Turecko, 2. schůze studijní skupiny Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu a 2. schůze studijní skupiny TEN/588 Bezpečnost dodávek zemního plynu.

Čtvrtek 21. července

 

 • V EHSV proběhne 35. schůze SPV EU-Turecko.

 

tek 22. července

 

 • V Radě zasedá Výbor pro obchodní politiku – zástupci a pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí.
 • Evropská Komise přijme balíček rozhodnutí o porušování právních předpisů.
 • V rámci EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny Mapování vnitřních a vnějších politik EU.

 

Sobota 23. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 24. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

 

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09.09.        Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 16.09.        Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Do 20.09.        Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21.09.        Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 02.10.        Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Do 02.10.        Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

Do 07.10.        Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 13.10.        Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013

Do 13.10.        Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013

Do 15.10.        Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 16.10.        Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/7/2016.< Archív novinek