Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25. - 31. 7. 2016


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí proběhne neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti. Jednání se kromě ministrů/státních tajemníků pro EU členských států zúčastní i první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a komisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn. V rámci zasedání proběhne jednání s kandidátskými zeměmi o jejich možném přistoupení k Unii. Rovněž se uskuteční pracovní schůzka ke strategickým prioritám EU a jejich komunikaci směrem k veřejnosti.
 • V úterý v Hospodářském a sociálním výboru proběhne 1. schůze studijní skupiny ke zhodnocení Směrnice o právech spotřebitelů.
 • Ve středu povede Komise orientační debatu k revizi víceletého finančního rámce. Komise by měla uložit vůbec první sankce za porušování Paktu stability a růstu, a to Španělsku a Portugalsku.
 • Ve čtvrtek v Hospodářském a sociálním výboru proběhne 2. schůze studijní skupiny TEN/590 k tématu mezivládní dohody v oblasti energetiky.

 

Pondělí 25. července

 

 • Proběhne neformální zasedání ministrů zodpovědných za evropskou problematiku v Bratislavě (Rada pro obecné záležitosti). Jednání se kromě ministrů členských států/tajemníků pro EU zúčastní i první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a komisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn. V rámci zasedání proběhne jednání s kandidátskými zeměmi o jejich možném přistoupení k Unii. Rovněž se uskuteční i pracovní schůzka ke strategickým prioritám EU a jejich komunikaci směrem k veřejnosti.
 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • V EHSV proběhne 2. schůze studijní skupiny k mapování vnitřních a vnějších politik EU.

 

Úterý 26. července

 

 • V Radě zasedá skupina MERTENS, Politický a bezpečnostní výbor a pracovní skupina pro obchodní otázky.
 • V EHSV se uskuteční setkání předsedy sekce TEN pana Coulona se zástupci EUROFEDOP. Dále proběhne 2. schůze studijní skupiny k jadernému ukázkovému programu a 1. schůze skupiny ke zhodnocení Směrnice o právech spotřebitelů.

 

 

Středa 27. července

 

 • Komise povede orientační debatu k revizi víceletého finančního rámce. Komise by měla uložit vůbec první sankce za porušování Paktu stability a růstu, a to Španělsku a Portugalsku.
 • V Radě zasedá Vojenský výbor Evropské unie, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.
 • Proběhne zasedání Coreperu I.
 • Proběhne zasedání Coreperu II.

 

Čtvrtek 28. července

 

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor.
 • V EHSV proběhne 1. schůze studijní skupiny ohledně přezkumu velkoobchodního trhu s roamingem v EU a 2. schůze studijní skupiny TEN/590 k tématu mezivládní dohody v oblasti energetiky.

 

tek 29. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 30. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 31. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 26.07.        Veřejná konzultace o návrhu zavedení nástroje Pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek v sektoru stavebnictví a v obchodních službách;

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2008–2010

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského návratového fondu (RF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013

Do 09.08.        Veřejná konzultace týkající se akcí Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013

Do 18.08.        Otevřená veřejná konzultace pro účely hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Do 19.08.        Konzultace o regulaci povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Do 21.08.        Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 – veřejné konzultace týkající se revize Evropského konsensu o rozvoji

Do 21.08.        Otevřená veřejná konzultace ohledně hodnocení nařízení (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Do 28.08.        Veřejná konzultace o pracovním programu na  období 2018–2020 „Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ v rámci programu Horizont 2020

Do 31.08.        Veřejná konzultace týkající se případné modernizace obchodní části dohody o přidružení mezi EU a Chile

Do 01.09.        Konzultace ohledně rybolovných práv na rok 2017 v rámci společné rybářské politiky

Do 02.09.        Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Do 04.09.        Následné hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systému poplatků

Do 09.09.        Průběžné hodnocení programu LIFE

Do 15.09.        Veřejná konzultace o bezpečnosti aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

Do 15.09.        Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Do 16.09.        Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Do 16.09.        Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Do 20.09.        Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Do 21.09.        Veřejná konzultace týkající se možných opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Do 30.09.        Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání;

Do 02.10.        Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů EU

Do 02.10.        Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Do 02.10.        Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

Do 07.10.        Veřejná konzultace týkající se společného plánování v oblasti metrologického výzkumu (programy EMRP a EMPIR)

Do 13.10.        Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (CIPS) na období 2007–2013

Do 13.10.        Veřejná konzultace týkající se akcí v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní‟ (ISEC) na období 2007‒2013

Do 14.10.        Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Do 15.10.        Veřejná konzultace týkající se provádění druhého programu Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních v období 2014–2016

Do 16.10.        Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace

Do 16.10.        Veřejná konzultace týkající se revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (2000/59/ES)

Do 27.10.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28.10.        Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28.10.        Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31.10.        Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31.12.        Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/7/2016.< Archív novinek