Archív novinek

Investiční plán pro Evropu


Seminář Investiční plán pro Evropu: FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

  

Česká republika nedostatečně čerpá z infrastrukturního okénka Junckerova plánu, které umožňuje financování investic do velkých projektů. Za to se jí daří čerpat finance na podporu malých a středních podniků. Podpora investic MSP je umožněna přes dotované úvěry a záruky, které nabízí komerční banky. Ty by uvítaly alokaci většího objemu prostředků, jelikož jsou často nuceny pozastavovat běžící úvěrové programy.

 

Podpora podnikatelů prostřednictvím finančních nástrojů je dle Ministerstva průmyslu a obchodu mnohem efektivnější než přes grantová schémata. Dle plánu MPO, bude ČMRZB pověřena realizací finančních nástrojů zejména formou poskytování zvýhodněných úvěrů a vystavováním záruk k úvěrům poskytnutým konečným příjemcům soukromými bankovními ústavy.

 

Evropská investiční banka, která Investiční plán spravuje, nabízí celou řadu produktů. Patří mezi ně půjčky na dlouhodobé projekty (12-15let) s objemem od 50 do 500 milionů euro. Banka půjčuje na projekty z oblasti infrastruktury, životního prostředí, inovací a na podporu MSP. Zájemci o investice mohou využít Evropský investiční projektový portál, který umožňuje investorům vybírat z nabízených projektů vkládaných realizátory za malý poplatek.  

 

Seminář se uskutečnil dne 5. října 2016 v Brně. CEBRE seminář organizovalo pro Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropské investiční banky v Praze.  

 

Více o Investičním plánu zde

 

 

Prezentace z akce

Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

Jan Dejl, MPO

Jan Hanuš, Komerční banka

Hana Nylander Kaloudová, EIB

 < Archív novinek