Archív novinek

Evropský parlament podniků


Dnešní hlas v Evropském parlamentu patřil českým podnikatelům


Čeští podnikatelé v čele s viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Irenou Bartoňovou Pálkovou dnes hlasovali v Evropském parlamentu o legislativě, která se jich týká. Na simulovaném hlasování v rámci akce Evropského parlamentu podniků delegace podnikatelů diskutovala a hlasovala o otázkách v oblasti vnitřního trhu, vzdělávání, obchodní politiky EU a udržitelné ekonomiky.

 

Podnikatelé měli jedinečnou možnost vyjádřit se k připravované evropské legislativě. Více než 500 firem z Evropské unie se na úvod zasedání vyjádřilo k Brexitu. Většina z nich uvedla, že odchod Velké Británie z EU bude mít dopad na jejich byznys a přítomní britští podnikatelé dokonce prohlásili, že svůj byznys přesunou do EU27.

 

V rámci panelu ke společné obchodní politice EU, podnikatelé Komisi požádali, aby během vyjednávání dohod o zónách volného pohybu kladla důraz na odstraňování veškerých překážek a podporu internacionalizace malých a středních firem. Převážná většina podnikatelů také uvedla, že nejsou dostatečně seznámeni s dopady vyjednaných obchodních dohod. Účastníci během hlasování upozornili, že udělení statutu tržní ekonomiky Číně bude mít na evropskou ekonomiku negativní až destruující dopad.

 

Evropští podnikatelé se také vyjádřili ke stavu vnitřního trhu, který dle jejich názoru není dostatečně integrovaný, aby na něm mohli volně podnikat a konkurovat. Přestože administrativní, právní a daňové výjimky podnikatele odrazují od aktivit na vnitřním trhu, je stále vnitřní trh důležitým nástrojem integrace.

 

Evropský parlament podniků již počtvrté pořádala Asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jíž je HK ČR členem. Před samotným zasedáním se setkala česká delegace s europoslankyní Martinou Dlabajovou, pod jejíž záštitou se mise do Belgie uskutečnila. Europoslankyně Dlabajová vystoupila na Evropském parlamentu podniků v rámci panelu ke vzdělávání a upozornila na rozdíly v poptávaném a poskytovaném vzdělávání.< Archív novinek