Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (24. - 30. 10. 2016)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

 • V pondělí bude na mimořádném zasedání rozpočtového výboru vedena rozprava k případnému pozastavení čerpání fondů ESI Španělskem a Portugalskem.

 • V úterý schválí Evropská komise svůj pracovní program na rok 2017.

 • V úterý bude Evropský parlament diskutovat o rozpočtu na následující rok, pomoci Jordánsku v souvislosti s migrační vlnou nebo členských státech EU, jež se potýkají s finančními potížemi.

 • Ve středu bude Evropský parlament hlasovat o parametrech rozpočtu na následující rok. Dále na plénu vystoupí Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini se zprávami o aktuálním stavu v Sýrii, Iráku, Afganistánu, Bělorusku aj.

 • Ve středu se v Senátu PČR ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu uskuteční setkání s delegací Výboru pro legislativní záležitosti BusinessEurope.

 • Ve čtvrtek začne v Bruselu summit EU – Kanada. Očekává se podpis dohody CETA.

 

Pondělí 24. října

 

 • V Radě zasedá Výbor pro civilní aspekty řešení krizí a Zvláštní výbor pro zemědělství.

 • V Bratislavě se uskuteční neformální zasedání ředitelů diplomatických akademií a konference BOZP: „Lepší kultura prevence na novém trhu práce“.

 • V Evropském parlamentu začne plenární zasedání, na programu je: rozprava - Právní rámec Unie pro porušení celních předpisů a sankce, Strategie EU vůči Íránu po podepsání dohody o jaderném programu, Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM, Lidská práva a migrace ve třetích zemích, Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích, Zlepšení tvorby pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím SZP, Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě, Zlepšení propojení a dostupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě, jednominutové projevy.

 • Na mimořádné schůzi se sejde Rozpočtový výbor EP. Na programu bude: hlasování - Přezkum VFR v polovině období, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky, Všeobecná revize jednacího řádu Parlamentu, Rozpočet na rok 2016: oddíl III – Komise, Rozpočet na rok 2016: ostatní oddíly, Politika v oblasti nemovitostí. Rozprava - Strukturovaný dialog (Španělsko a Portugalsko) – případné pozastavení ESI fondů, Opatření přijatá v návaznosti na třístranná jednání uskutečněná dne 19. října 2016, Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie.

 • Na mimořádné schůzi se sejde Zahraniční výbor EP. Na programu bude: hlasování - Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice), Evropská obranná unie, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky, Rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky, Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne konference na téma „Utváření budoucnosti koridorů evropské hlavní sítě – lepší dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu“ (Milán). Uskuteční se summit Euromed – Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí 2016 (Athény). Uskuteční se zasedání skupiny NAT -  Faktory ovlivňující SZP po roce 2020 – slyšení a 2. schůze studijní skupiny (25.10.).

 

Úterý 25. října

 

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, skupina MERTENS, skupina ANTICI, Výbor pro obchodní politiku ve formátu odborníci (služby a investice) a skupina Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě bude druhým dnem pokračovat neformální zasedání ředitelů diplomatických akademií.

 • Evropská komise schválí následující dokumenty: pracovní program EK na rok 2017, doporučení pro Schengenský systém v rámci dočasných hraničních kontrol ve výjimečných případech, korporátní daňový balíček (dvojí zdanění, třetí země aj.), Evropská vesmírná strategie. Proběhne politická diskuze ohledně ecodesignu.

 • V Evropském parlamentu bude pokračovat jednání. Proběhne: rozprava - Přístupnost webových a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Hlasování - Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů, Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů. Rozprava - Pracovní program Komise na rok 2017, Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období, Makrofinanční pomoc Jordánsku, Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách, Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí, Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, Tuky s obsahem transmastných kyselin.

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: Konference na téma „Utváření budoucnosti koridorů evropské hlavní sítě – lepší dialog pro inteligentní a udržitelnou dopravu“ (Milán), Euromed – Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí 2016 (Athény), ECO -  Prodloužení evropského statistického programu (2018–2020) – 1. schůze studijní skupiny, INT - Balíček týkající se autorských práv – 1. schůze studijní skupiny, INT - Ekonomika sdílení – 2. schůze studijní skupiny, NAT - Veřejné slyšení: Společná zemědělská politika po roce 2020 (Helsinki), SOC - Přezkum směrnice o vysílání pracovníků – 3. schůze studijní skupiny, Domácí poradní skupina EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií / Peru, Schůze kontaktní skupiny EU-Čína.

 • Ve Výboru regionů zasedne Pracovní skupina pro západní Balkán (Kosovo).

 

Středa 26. října

 

 • V Radě zasedá COREPER I, II, Politický a bezpečnostní výbor, Vojenský výbor EU a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí.

 • V Bratislavě začne dvoudenní konference „REinEU2016 - Reindustrializace Evropské unie 2016“.

 • Evropský parlament bude pokračovat v plenárním zasedání. Proběhne: rozprava - Závěry zasedání Evropské rady (20 – 21. října 2016). Hlasování - Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly, Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly. Rozprava - Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2015, Situace v Sýrii, Situace v Iráku, Sitauce v Afghánistánu, Situace v Bělorusku, Situace novinářů v Turecku, Jaderné zabezpečení a nešíření jaderných zbraní, Společná rozprava - Absolutorium za rok 2014 (souhrnný rozpočet EU, společný podnik ENIAC, společný podnik ARTEMIS, společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy).

 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhnou následující akce: Seminář na téma „Posilování evropského růstu a konkurenceschopnosti – proaktivní obchodní politika“ (Helsinki), Veřejné slyšení: LIFE – nástroj pro zelenější Evropu (Brusel), INT - Směrnice o právech spotřebitelů (zhodnocení) – 3. schůze, INT - Horizont 2020 (hodnocení) – 1. schůze studijní skupiny, NAT - Hodnocení programu LIFE v polovině období – slyšení + 1. schůze studijní skupiny, SOC - Balíček týkající se reformy společného evropského azylového systému II – 2. schůze studijní skupiny.

 • Výbor regionů pořádá v Jerevanu konferenci na téma „Administrativní reformy a decentralizace ve státech Východního partnerství“.

 • V Senátu PČR proběhne ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu setkání s delegací Výboru pro legislativní záležitosti BusinessEurope.

 

Čtvrtek 27. října

 

 • Uskuteční se summit EU – Kanada, během kterého by měl proběhnout plánovaný podpis dohody CETA.

 • V Radě zasedá Politický a bezpečnostní výbor, atašé pro finanční služby, skupina Přátel předsednictví, poradci pro spravedlnost a vnitřní věci.

 • V Bratislavě se uskuteční následující konference: Konference „REinEU2016 - Reindustrializace Evropské unie 2016“, konference na téma „Digitalizace a transparentnost v rámci corporate governance“, konference o rozvojové spolupráci, konference o mládeži v rámci Východní partnerství.

 • Evropský parlament ukončí své plenární zasedání následujícími body: rozprava - Posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015, Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu, Evropská dobrovolná služba, změna letního a zimního času. Hlasování – zahraničně-politické otázky.

 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje: Mimořádná schůze skupiny III spojená s konferencí na téma „Úloha občanské společnosti v evropské energetice – zajistit bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii“ (Bratislava), ECO - Změna EuVECA a EuSEF – tematická diskuse.

 • Výbor regionů uspořádá seminář na téma „Multilingvismem pro ekonomický růst a nová pracovní místa v regionech EU“.

 • V Poslanecké sněmovně PČR se uskuteční schůze Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, tématem budou aktuální informace o čerpání evropských fondů.

 

tek 28. října

 

 • V Radě zasedá COREPER I, Výbor pro obchodní politiku a skupina Přátel předsednictví.

 • V Bratislavě proběhnou následující akce: neformální zasedání Pracovní skupiny pro rozvoj a Pracovní skupiny pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, GLOBSEC Tatra Summit Conference 2016, Pokračuje konference „REinEU2016 - Reindustrializace Evropské unie 2016“.

 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje následující akce: Mimořádná schůze skupiny III spojená s konferencí na téma „Úloha občanské společnosti v evropské energetice – zajistit bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii“ (Bratislava), SSTP-Eurofound – 1. pracovní cesta (Finsko).

 

Sobota 29. října

 • Bude pokračovat GLOBSEC Tatra Summit Conference 2016.

Neděle 30. října

 • Poslední den GLOBSEC Tatra Summit Conference 2016.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 24. 10.       Veřejná konzultace na téma Revize unijního makro obezřetnostního ekonomického rámce

Do 27. 10.       Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článku 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 28. 10.       Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Do 28. 10.       Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Do 31. 10.       Veřejná konzultace na téma Evaluace regulace 392/2009 o závazcích (odpovědnosti) osobních námořních přepravců v případě nehody

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Implementace unijního systému pro dohledatelnost a zabezpečení podle článku 15 a 16 směrnice o tabákových produktech 2014/40/EU

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Podobnost lékařských produktů v kontextu sirotčí legislativy (orphan legislation)

Do 4. 11.         Veřejná konzultace na téma Revize směrnice 2006/1/EC o používání vypůjčených vozidel k silniční přepravě zboží

Do 7. 11.         Veřejná konzultace na téma Informační vybavenosti na jednotném trhu

Do 11. 11.       Veřejná konzultace na téma Evaluace směrnice 2009/119/EC o uvalení závazku na členské státy ohledně udržování minimálních zásob ropy a/nebo ropných produktů

Do 14. 11.       Veřejná konzultace na téma Evropský institut inovací a technologií – evaluace (prozatímní)

Do 20. 11.       Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu.

Do 21. 11.       Veřejná konzultace k jednotné digitální bráně

Do 11. 12.       Veřejná konzultace na téma Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Do 16. 12.       Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích.

Do 18. 12.       Veřejná konzultace jako součást hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách).

Do 31. 12.       Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv.

Do 8. 1. 2017  Veřejná konzultace o účelnosti evropské legislativy pro bezpečnost a efektivitu námořní dopravy.

Do 11. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období.

Do 13. 1.         Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU.

Do 13. 1.         Veřejná konzultace týkající se posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích.

Do 15. 1.         Veřejné konzultace se zúčastněnými stranami o výzkum a odbornou přípravu programu Euratom.

Do 15. 1.         Veřejná konzultace – průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
dne 21. 10. 2016.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek