Archív novinek

Priority průmyslu pro francouzské, české a švédské předsednictví


Správným směrem - ke konkurenceschopné Evropě bez bariér

 

sp_web.jpgZástupci průmyslu ve Francii, České republice a Švédsku se shodli na společných prioritách pro svá nastávající předsednictví od července 2008 do prosince 2009. Francouzský Mouvement des Entreprises de France, český Svaz průmyslu a dopravy ČR a švédský Svenskt Näingsliv si stanovili tři priority:

 

1. Reálné reformy - reálná pracovní místa

 • posílení Lisabonské strategie ve vazbě na konkurenceschopnost
 • zvýšení efektivnosti a udržitelnosti veřejných výdajů
 • zlepšení podnikatelského klimatu zejména pro MSP
 • reforma pracovních trhů
 • posílení vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací
 • přesunutí evropských investic do konkurenceschopnosti
 • uvolnění potenciálu vnitřního trhu

 

2. Globální Evropa – globální podnikání

 • otevřené a volné globální trhy
 • posílení volného obchodu, posílení transatlantické spolupráce a obchodních vztahů se třetími zeměmi
 • globální přístup k migraci
 • zajištění globálních dodávek přírodních zdrojů

 

3. Energie pro konkurenceschopnost – energie pro život

 • konkurenceschopná energetická politika
 • bezpečnost dodávek energie
 • zvýšení energetické účinnosti

 

Každá z prioritních oblastí i konkrétních bodů obsahuje sadu navrhovaných akcí, které by měly vést k jejími naplnění.

 

Priority ke stažení:

Správným směrem - ke konkurenceschopné Evropě bez bariér dokument ve formátu pdf

 

Více informací: spcr@spcr.cz

 

 < Archív novinek