Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU: Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?


POZVÁNKA NA DEBATU

Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?
2. prosince 2016 od 13,00 do 15,00 hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
 

Směrnice o energetické účinnosti, která byla přijata v roce 2012, má podnítit zvyšování energetické účinnosti a snižování konečné spotřeby energie. Do roku 2020 má EU jako celek zvýšit svou energetickou účinnost o 20 %, k čemuž členské státy přispívají na základě stanovení vnitrostátních cílů. Na přelomu loňského a letošního roku provedla Evropská komise veřejnou konzultaci týkající se hodnocení směrnice o energetické účinnosti, jejímž cílem bylo zjistit názor zúčastněných stran na směr, kterým by se měla legislativa v oblasti energetické účinnosti v EU ubírat v budoucnosti. Koncem listopadu by Evropská komise měla představit návrh revize této směrnice. Hlavní otázkou zůstává, zda by měl být cíl energetické účinnosti do roku 2030 navýšen, či nikoliv. V roce 2014 se členské státy shodly na společném indikativním cíli 27 %, nicméně některé strany se domnívají, že by cíl měl být ještě daleko vyšší a závazný.

 

Přestože energetická náročnost ČR v dlouhodobém měřítku klesá, zůstává ČR nad průměrem EU, což je důsledek zejména silné průmyslové základny v zemi. Struktura ekonomiky však dává příležitost dalším energetickým úsporám. Strategie zvyšování energetické účinnosti je definována Národním akčním plánem energetické účinnosti, jehož aktuální, již 4. verze, byla schválena v březnu 2016. Podle něj se ČR podaří do roku 2020 splnit orientační cíl nových úspor v konečné spotřebě ve výši 50,67 PJ.

 

Cílem debaty je diskutovat o revizi směrnice o energetické účinnosti. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

Jaké výhody přinášejí energetické úspory české ekonomice? Reflektuje návrh směrnice reálnou situaci v evropské ekonomice a jednotlivých členských státech? Jaké by měly být cíle pro zvyšování energetické účinnosti do roku 2030? Měla by ČR podpořit cíl zvýšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030? Jaký dopad by mělo zvýšení cíle do roku 2030 na průmysl v ČR?


Diskusi zahájí Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:


Radoš Horáček, Oddělení pro energetickou účinnost, Evropská komise
Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament
Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy
Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s.

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. prosince 2016 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz. 

 

Pozvánka ke stažení zde dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek