Archív novinek

SME Assembly 2016 - Technologický vývoj a přístup k financím zůstávají výzvou pro MSP


Shromáždění pro MSP 2016: Technologický vývoj a přístup k financím zůstávají výzvou pro MSP

 

Téměř 99,9% slovenských firem je malých a středních, proto jsou MSP hlavní prioritou slovenského předsednictví v Radě EU. Slovenské předsednictví se v tomto ohledu soustředí na lepší regulaci, podporu inovací a digitálních technologií s cílem umožnit lepší pohyb služeb na vnitřním trhu, zdůraznil slovenský státní tajemník Chovanec na letošním Shromáždění pro MSP, které se konalo ve dnech 24-25. listopadu v Bratislavě.


Kvalita regulace a výše administrativní zátěže ovlivňuje konkurenceschopnost každé země. Z tohoto důvodu slovenské předsednictví usiluje o lepší uplatňování SME testu, který hodnotí dopad předkládané legislativy na malé a střední podniky. Jak říká Rastislav Chovanec, legislativu je třeba posuzovat z úhlu MSP. Doplňuje, že firmy čelí novým výzvám jako potřeba přizpůsobit znalosti pracovníků technologickým změnám. Další výzvou je přístup k financím. Firmy ze střední a východní Evropy jsou závislé na financování ze strany bankovního sektoru. Na Slovensku je to téměř 67 procent, dalších 20 procent pochází z externího financování, financování z vlastních zdrojů je tak minimální.


Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, informovala o návrhu Komise z 22. listopadu, který si klade za cíl poskytnout inovativním evropským firmám příležitost stát se světovou špičkou. Tento návrh pro začínající a rozvíjející se podniky se zaměřuje na investice rizikového kapitálu, insolvenční právo a zdanění, a má podnikatelům umožnit lepší přístup k trhu evropských veřejných zakázek. Doplnila, že Komise a skupina Evropské investiční banky zavádějí celoevropský fond fondů rizikového kapitálu. V oblasti insolvenčního práva Komise navrhla nová insolvenční pravidla, která by měla firmám v úpadku pomoci provést včasnou restrukturalizaci, předejít tak úpadku a vyhnout se propouštění zaměstnanců. Současně by měla podnikatelům umožnit druhou šanci. Hospodářská komora České republiky reformu insolvenčních pravidel pečlivě sleduje a je zapojena do projektu, který má podnikatelům před úpadkem pomoci s restrukturalizací.


V samostatném semináři na téma vzdělávání v podnikání řečníci zdůraznili potřebu zapojení podnikatelů do vzdělávání a přípravy vzdělávacích programů, vzdělávat učitele v podnikání a patřičně je motivovat k celoživotnímu vzdělávání v této oblasti. Na straně studentů je nutné, aby v rámci vzdělání získali také praktické zkušenosti v podnikání. Vedle toho řečníci navrhli uznat vzdělávání v podnikání na evropské úrovni a výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi, přičemž koordinaci by měla na starost platforma EE-hub, která se soustředí na evropské vzdělávání v podnikání.

 

 < Archív novinek