Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (27. 3. - 2. 4. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V pondělí CEBRE spoluorganizuje v Bruselu diskusi s ministrem dopravy Ťokem na téma: Sociální aspekty silničního balíčku.

§  V pondělí a úterý zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Ministři budou mj. diskutovat o směrnici o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a směrnici o boji proti praní peněz

§  V úterý se bude v rámci schůze Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu jednat a hlasovat například o fungování franšíz v maloobchodním odvětví.

§  Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Členové budou diskutovat o budoucí obchodní politice s komisařkou Malmström a o politice soudržnosti po roce 2020 s komisařkou Cretu. Dále budou schvalovat stanoviska výboru: výběrem: označování lihovin, ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, regulační rámec pro finanční služby, platební neschopnost podniků, nástroje na ochranu obchodu.

§  Výbor regionů zve na středeční konzultaci zúčastněných stran na téma „Energetická účinnost a budovy“.

§  V pátek spolupořádá CEBRE debatu v Evropském domě v Praze na téma reforma systému DPH v EU. Tentýž den pořádá Národní konvent o EU kulatý stůl věnovaný volnému pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po Brexitu.

 Pondělí 27. března

§  Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, program: migrační politika; směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu; směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci; terorismus.

§  Dále v Radě zasednou: Atašé ve finančních službách; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku; COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX) a Skupina Nicolaidis.

§  V rámci maltézského předsednictví bude probíhat: Neformální VH ředitelů rybolovů a Neformální setkání ředitelů obranné politiky EU.

§  Schůze Rozpočtového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Měnící nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020; Mobilizace pohotovostního rozpětí měnící Rozhodnutí (EU) 2015/435; Záruka EU Evropské investiční bance proti ztrátám z finančních operací podporujících investiční projekty mimo Evropskou unii; Záruční fond pro vnější akce; 2017 Rozpočet: Oddíl III – KOMISE; 2017 Rozpočet: Ostatní oddíly; Politika budování. ROZPRAVA: Stavební kameny pro post-2020 politice soudržnosti EU; Zvyšující se zapojení partnerů a viditelnost při plnění evropských strukturálních a investičních fondů.

§  Schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: HLASOVÁNÍ: Výroční zpráva za rok 2015 o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům; Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015. ROZPRAVA: nákladová efektivnost 7. výzkumného programu; Rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU; Zvláštní zpráva EÚD 24/2016 (Absolutorium 2016): Další úsilí potřebné k vymáhání dodržování a zvyšování povědomí o pravidlech státní podpory v rámci politiky soudržnosti; VÝMĚNA NÁZORŮ s Evropskou investiční bankou a ostatními bankami o finančním nařízení.

§  Schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření; Hospodářský dialog a VÝMĚNA NÁZORŮ s chorvatským ministrem financí Zdravkem Marićem; Sazby daně z přidané hodnoty na knihy, noviny a periodika; Hybridní nesoulady s třetími zeměmi; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví. HLASOVÁNÍ: Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020; Hybridní nesoulady s třetími zeměmi; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví.

§  Schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Bezpečnostní LIBE Dialog s Thomasem De Maizière (spolkový ministr vnitra Německa) a Matthias Fekl (ministr vnitra Francie).

§  Společná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVA: Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: SOC - pracovní cesta do Berlína (Německo) v souvislosti s legální migrací (hodnocení); TEN – 1. schůze studijní skupiny Zpracování osobních údajů; INT/814 – Celní unie / správa – 1. schůze a Rozšířené užší předsednictvo EHSV.

§  Česká podnikatelská reprezentace při EU CEBRE pořádá obchodní snídani na téma: Sociální aspekty silničního balíčku.

Úterý 28. března

§  V úterý zasedne Rada pro spravedlnost a vnitřní věci s programem: migrační politika; směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu; směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci; terorismus.

§  Zasedá: Skupina ANTICI; Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); AD HOC Pracovní skupina posílení bankovní unie; Výbor pro kulturní záležitosti; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Koordinační výbor pro komunikační a informační systémy (CCCIS); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci a Rozpočtový výbor.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Neformální VH ředitelů rybolovů; Neformální setkání Výboru pro obchodní politiku (stálí členové) a Setkání zúčastněných stran o námořní a silniční bezpečnosti.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT – Začlenění činností v oblasti letectví do ETS – 1. schůze studijní skupiny; Schůze kvestorů; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny III; ECO – Daňový systém pro hospodářskou soutěž a růst – 1. schůze studijní skupiny; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny I; EUR-Lex (úroveň 1); UNIMED; BUREAU Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru; NAT – setkání zpravodaje, spoluzpravodaje a jejich expertů se zástupci GŘ pro životní prostředí, 28. března 2017 v Bruselu a „Legislativní metody a politiky zaměstnanosti“.

§  Ve Výboru regionů proběhne akce s názvem: Informování o Evropě: nový přístup Evropské komise.

§  Senát ČR pořádá v úterý seminář na téma: "Jak dál s obrannou a bezpečnostní politikou v Evropě?".

Středa 29. března

§  V Radě zasedne: COREPER II; Bezpečnostní výbor – zabezpečení informací (AQUA, odborníci), Bezpečnostní výbor; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP), Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro právo obchodních společností; Pracovní skupina pro sociální otázky a Pracovní skupina pro statistiku.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Ministerská konference o Středomořském rybolovu a Konference ministrů dopravy.

§  Plenární zasedání EHSV: diskuse o budoucí obchodní politice s komisařkou Malmström a diskuse o politice soudržnosti po roce 2020 s komisařkou Cretu, schvalování stanovisek: výběrem označování lihovin, ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, regulační rámec pro finanční služby, platební neschopnost podniků, nástroje na ochranu obchodu. Dále proběhnou následující akce: 524. plenární zasedání: schůze předsednictva skupiny Různé zájmy (skupina III); 524. plenární zasedání: přípravná schůze předsednictva skupiny I; 524. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci Skupina II; 524. plenární zasedání: schůze skupiny Různé zájmy Skupina III; 524. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé Skupina I.

§  Výbor regionů zve na konzultaci zúčastněných stran na téma „Energetická účinnost a budovy“.

§  Ve středu bude jednat Vláda ČR, body s evropskou tématikou: Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice; Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a léta následující; Informace o změnách v Evropské politice sousedství.

§  Politická skupina ALDE pořádá akci s názvem Copyright reforma - Sdílení hodnot v digitálním prostředí.

Čtvrtek 30. března

§  V rámci Rady zasedne: Bezpečnostní výbor – Komise pro bezpečnostní akreditaci (SAB); Atašé ve finančních službách; Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci; Audiovizuální pracovní skupina; Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro zboží dvojího užití; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN) a Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění.

§  V rámci maltézského předsednictví proběhnou následující akce: Ministerská konference o Středomořském rybolovu a Digitální Rozšíření: Posílení veřejné správy a obchodu v aspirujících zemí do EU.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračuje plenární zasedání, stanoviska výběrem: Kosmická strategie pro Evropu, dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou, změna nařízení o kapitálových požadavcíc. Dále proběhnou následující akce: 524. plenární zasedání EHSV PLEN; 6. evropské fórum o sociálním podnikání, 30. a 31. března 2017, Plovdiv, Bulharsko a EUR-Lex (úroveň 2).

§  Výbor regionů ve čtvrtek pořádá: 13. setkání komise NAT a Konzultace zúčastněných stran o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

tek 31. března

§  V Radě v pátek proběhne Mezinárodní ministerské zasedání s následujícím programem: EU- Moldavská republika Rada přidružení

§  Dále se v Radě uskuteční: Zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci; Atašé ve finančních službách; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost a Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 6. evropské fórum o sociálním podnikání, 30. a 31. března 2017, Plovdiv, Bulharsko; SOC pracovní cesta do Madridu (Španělsko) v souvislosti s legální migrací (hodnocení).a Setkání Výboru pro kontrolu regulace a 3 členů EHSV, kteří jsou členy skupiny zúčastněných stran v platformě REFIT.

§  Ve Výboru regionů proběhne 13. setkání komise SEDEC.

§  Česká podnikatelská reprezentace při EU CEBRE pořádá debatu na téma REFORMA SYSTÉMU DPH V EU.

§  V Národním konventu se uskuteční akce s názvem: KULATÝ STŮL: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu.

Sobota 1. dubna

§  žádné akce.

Neděle 2. dubna

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 6. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 24. 3. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek