Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Vysílání pracovníků rozděluje Evropu


Vysílání pracovníků rozděluje Evropu


Brusel, 27. března 2017: Nelegální praktiky v dopravě donutily některé členské státy uplatňovat minimální mzdu na mezinárodní dopravní operace a klást zatěžující administrativní požadavky na dopravce. „Potřebujeme najít vhodné řešení, které zamezí nelegálním praktikám a podvodům, a umožní normální mezinárodní dopravu," zdůraznil ministr dopravy Dan Ťok, který chce moderovat debatu v rámci Rady EU.

 

1_3.jpgPracovníci v sektoru dopravy jsou vysoce mobilní, tudíž směrnice o vysílání pracovníků není pro tento sektor vhodná. Evropská komise však tvrdí, že mezinárodní operace do působnosti směrnice spadají. Je si však vědoma, že doprava potřebuje specifická pravidla. Za tímto účelem předloží na konci května silniční balíček, který bude mj. řešit sociální aspekty včetně vysílání v sektoru dopravy. Balíček se bude mezi jiným soustředit na lepší uplatňování stávajících pravidel a užší spolupráci mezi národními orgány s cílem bojovat proti nelegálním praktikám a podvodům jako jsou P.O.Box formy či nepřetržitá kabotáž. Komise rovněž uvažuje o vhodném období, po kterém by vyslaný pracovník v rámci mezinárodní dopravy nespadal pod působnost směrnice a zvažuje technické možnosti, jak to v praxi aplikovat. Používání digitálních tachografů nebo elektronického systému eCMR by mohlo být řešením. Dle Jana Němce z IRU by takovým vhodným obdobím mohly být 4 nebo 6 týdnů. Po tomto období by se řidič vrátil do země. 

 

2_1.jpgNárodní opatření přijatá Německem, Francií, Rakouskem, Nizozemskem či Itálií ohrožují dopravce, kteří vykonávají normální dopravní operace,“ zdůrazňuje Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky. Je třeba zamezit dodatečné administrativní zátěži a nákladům jako na překlad dokumentů vč. mzdových pásek a výdajům na zastupování ve vybraných zemích, jelikož 90% operátorů spadá do kategorie malých (do 10 vozidel).  

 

Diskuse o revizi směrnice o vysílání pracovníků rozděluje, jak Radu EU, tak i Evropský parlament. Zaměstnanecký výbor Evropského parlamentu, který je gesčním výborem, obdržel od členů 500 pozměnění k návrhu a první jednání stínových zpravodajů se uskuteční 5. dubna. Diskuse bude živá a dlouhá. My však potřebujeme rychlé evropské řešení, které zamezí přijímání národních ochranářských opatření.

 

Sociální aspekty silničního balíčku byly diskutovány na debatě, která se konala 27. března 2017 v Bruselu. Akci organizovalo Stálé zastoupení ČR při EU s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

 

Tisková zpráva zde .< Archív novinek