Archív novinek

Pracovní snídaně CEBRE na téma Snižování administrativní zátěže


TISKOVÁ ZPRÁVA

 

„Čeští podnikatelé jsou zatíženi více než dvěma tisíci informačními povinnostmi“

 

 

Dlouhodobě nastavený mechanismus, spolupráce národních a evropských institucí při tvorbě a implementaci legislativy a dostatečná podpora veřejnosti, politiků a samotných podnikatelů jsou základnímweb_1.jpg předpokladem pro úspěšné snižování administrativní zátěže. Shodli se na tom zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, státní správy ČR a českých podnikatelů, kteří se sešli 28. května 2008 na pracovní snídani pořádané CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Zrušení požadavku na vedení knihy jízd či zveřejňování konání valné hromady jsou pak konkrétními příklady úspory nákladů a zkvalitnění podnikatelského prostředí.

 

Evropská komise vyhlásila v lednu 2007 boj proti zbytečnému „papírování“ a stanovila si akční program pro snížení administrativní zátěže podnikatelů. Ten definuje kroky, pravidla a nástroje pro její snížení. „Cílem je zkvalitnit proces přijímání evropské legislativy, zjednodušit ji a zefektivnit její implementaci, představuje akční program Jiří Plecitý, člen kabinetu komisaře Verheugena. „K jeho dosažení by měl přispět závazek Komise ke snížení administrativní zátěže o 25% do roku 2012 a měření, která probíhají ve 13 prioritních oblastech“, doplnil Plecitý. Měření se provádějí u existující legislativy, hodnotí se ale i potencionální dopad předkládaných návrhů, na úrovni EU s pomocí nezávislých auditorů a Stoiberovy pracovní skupiny na vysoké úrovni. Z prvních výsledků měření dopadu evropské legislativy v ČR provedených za 16 měsíců vyplývá, že 335 informačních požadavků pochází z evropské legislativy, z nichž 40 bylo dodáno na národní úrovni nad rámec požadavků legislativy EU. „Podnikatelé však rozdíl mezi předpisem vytvořeným na národní a evropské úrovni nevnímají,“ říká Pavel Telička, partner BXL Consulting a člen Stoiberovy skupiny. „Snižování administrativní zátěže by mělo jít ruku v ruce na evropské a národní úrovni,“ doplnil Telička a vyzval Komisi k větší flexibilitě při realizaci akčního programu. „Jednorázový proces, rigidní počet sledovaných oblastí a nedostatečná spolupráce institucí ohrožují efektivnost snižování regulatorní zátěže v EU. Důležitá je také politická podpora pro snižování administrativní zátěže, která dává prostor pro její řešení na národní úrovni s pevně stanovenou institucionální strukturou.“

 

Úsilí české vlády snížit administrativní zátěž reflektuje její závazek dosáhnout dvacetiprocentní redukce do roku 2010. V souladu s plněním akčního programu provádí ČR měření v prioritních oblastech. Doposud proběhla měření v oblasti práva obchodních společností, v letošním roce budou provedena v oblasti bezpečnosti potravin, životního prostředí a farmaceutik. „Měření probíhají současně v ostatních zemích Unie a otázkou je, jak získaná data Komise využije,“ dodává Aleš Pecka ze Stálého zastoupení ČR při EU.

 

Tomáš Kubíček ze společnosti Deloitte Advisory, která je součástí konsorcia provádějícího pro Evropskou komisi měření administrativní zátěže v EU, představil probíhající měření a první dosažené výsledky. „Aby mohla být regulace lepší, musí být odbourány bariéry informačních technologií. Důležitá není pouze samotná informační povinnost vyžadovaná od podnikatelů, ale také způsob, jakým ji lze poskytnout. Sdílení dat mezi institucemi státní správy a elektronická veřejná správa tak mohou významně přispět k zefektivnění tohoto procesu,“ dodává Kubíček. Výhodou konsorcia je možnost sdílet příklady ze všech členských zemí. Například zrušení povinnosti pro zveřejňování oznámení o konání valné hromady u některých podnikatelů v Nizozemí může ušetřit až 90 milionů euro ročně. Odstranění externí kontroly účetnictví malých podnikatelů může ušetřit 140 mil. euro (Dánsko) a zrušení knihy jízd 50 milionů euro (rovněž Dánsko).

 

Čeští podnikatelé jsou zatíženi více než 2100 informačními povinnostmi vyplývajícími z národní a evropské legislativy. Z výsledků měření vyplývá, že 24% administrativní zátěže v ČR pochází z informačních povinností vyplývajících z implementace evropské legislativy, zbývajících 76% vyplývá z národní legislativy. Z tohoto důvodu podnikatelé vítají závazek vlády ve výši 20% do roku 2010.

                                                                                                                             

Partnerem snídaně je Deloitte Advisory s.r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva ke stažení  TIC  dokument ve formátu doc

Více informací o pracovní snídani naleznete na: www.cebre.cz/cz/docs/redtape

 < Archív novinek