Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (8. - 14. 5. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  Ve středu Evropská komise přezkoumá strategii pro Jednotný digitální trh a projedná diskuzní dokument pro uchopení globalizace do roku 2025 (proces Bílé knihy).

§  Ve středu pořádá Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR seminář věnovaný migraci a trhu práce.

§  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu ve čtvrtek hlasuje o zprávě k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, zprávě k fungování franšíz v maloobchodním odvětví a o pravidlech pro výkon autorského práva.

§  Ve čtvrtek a pátek bude probíhat plenární zasedání Evropského výboru regionů. Na programu jsou Úvahy o Evropě, budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020, inteligentní regulace pro malé a střední podniky, sociální inovace jakožto nový nástroj pro řešení společenských výzev, investice do evropské mládeže a Evropský sbor solidarity apod.

§  V neděli proběhne v rámci Evropského parlamentu Den otevřených dveří evropských institucí 2017 ve Štrasburku.

 

Pondělí 8. května

§  V rámci Rady dále zasedne: Skupina ANTICI; Atašé ve finančních službách; Skupina MERTENS; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVA: Následná opatření k Newyorské deklaraci pro uprchlíky a migranty: Globální dohoda o uprchlících a komplexní rámec pro řešení uprchlické krize (CRRF); Společná cesta vpřed (JWF) v otázkách migrace mezi Afghánistánem a EU; Pracovní dokument útvarů Komise - obnovit hodnocení právního rámce EU proti napomáhání neoprávněnému vstupu, tranzitu a pobytu: Balíček pomoci (směrnice 2002/90/ES a rámcová směrnice).

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Fórum evropského státu 2017: K Evropě naděje, léčení a pohostinnosti.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze monitorovacího výboru EU-Rusko; TEN - Dopady digitalizace a robotizace dopravy na tvorbu politik EU.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Budoucnost Evropy; Evropa – příležitosti pro mladé lidi.

 

Úterý 9. května

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Třetí kulatý stůl pro evropské ministry zdravotnictví, generální ředitele a vedoucí evropských farmaceutických společností; Schůze správní rady CEPOL (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva); eHealth Network Meeting.

§  V EP proběhne schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ o spolupráci v daňových záležitostech s evropskými jurisdikcemi.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT – pracovní cesta do Finska v souvislosti s programy rozvoje venkova pro období 2007–2013.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Mladí v budoucnosti Evropy; Ripensare l'Europa, Citizens' Dialog v Itálii; ERASMUS: Společné budování budoucnosti EU; Bürgerdialog zur Zukunft Europas – Reflektování Evropy; Jak pomáhá Evropa městům a regionům podporovat chytrý rozvoj; „Reflexe Evropy“ na Evropském dni.

§  Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Konference: Přehodnocení Jemenu: Partnerství pro lepší budoucnost.

 

Středa 10. května

§  V rámci Rady zasednou: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví, Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); COREPER I.; COREPER II.; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina pro vývozní úvěry.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Schůze správní rady CEPOL (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva); Konference NSA; Setkání Vedoucích lékařských agentur II.; MISSOC (Vzájemný informační systém EU o sociální ochraně); Konference a výstava na vysoké úrovni o eHealth (týden eHealth).

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Diskuzní dokument o využívání globalizace do roku 2025 (proces Bílé knihy); Jednotný digitální trh: Přezkum v polovině období.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: REX Vnější rozměr sociální ekonomiky; TEN Použití pravidel v oblasti státní podpory na vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); NAT – pracovní cesta do Finska v souvislosti s programy rozvoje venkova pro období 2007–2013; TEN Použití pravidel v oblasti státní podpory na vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Setkání s koordinátory národních delegací; Schůze předsednictva skupiny ALDE; Schůze předsednictva skupiny EA; Schůze předsednictva skupiny ELS; Schůze předsednictva skupiny SES; Schůze předsednictva skupiny EKR; Konference předsedů CoP; Schůze předsednictva VR BUREAU; Seminář: „Zdraví ve městech: veřejný zájem“.

§  Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci Operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů.

§  V Poslanecké sněmovně proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti, program: Seminář Migrace a trh práce, program: I. Blok – Pozice státu k zaměstnávání cizinců v České republice. II. Blok – Pozice zaměstnavatelů k zaměstnávání cizinců v České republice.

§  Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Seminář: Palestinské arabské společenství v Izraeli - dnes a zítra.

 

Čtvrtek 11. května

§  V rámci Rady zasednou: Rada přidružení EU–Tunisko; Rada pro zahraniční věci; Rada pro zemědělství a rybolov; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Rozpočtový výbor; Pracovní skupina na Západní balkánský region Region (COWEB); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro informace; Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX).

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Konference NSA; Setkání Vedoucích lékařských agentur II.; MISSOC (Vzájemný informační systém EU o sociální ochraně); Konference a výstava na vysoké úrovni o eHealth (týden eHealth); Fórum pro správu životního cyklu dokumentů; Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 2017; Rada pro zahraniční věci (obchod); Setkání o zboží dvojího užití; Skupina pracovníků.

§  V EP pořádají Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci a Petiční výbor: SLYŠENÍ: Situace a práva občanů v EU.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh; Legislativní kontrola: - Aktualizace směrnice o síťových a informačních systémech v celé Unii. HLASOVÁNÍ: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; Nová agenda dovedností pro Evropu; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví; Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů. ROZPRAVA: Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Test proporcionality před přijetím nové úpravy profesí.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program:  ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu / výstupu; Zavedení systému vstupu a výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o zamítnutí vstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členských států EU, a stanoví podmínky pro přístup k EEZ pro účely vymáhání práva; Agentura EU pro spolupráci v trestním soudnictví (EUROJUST). HLASOVÁNÍ: Jednotný formát víz. ROZPRAVA: Komplexní hodnocení bezpečnostní politiky EU; Společné slyšení LIBE / EMPL / PETI "Situace a práva občanů EU ve Spojeném království".

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Mimořádná schůze skupiny (Malta) Skupina I; Schůze skupiny II.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze skupiny EA; Schůze skupiny ELS; Schůze skupiny SES; Schůze skupiny ALDE; Schůze skupiny EKR; Národní delegace; 123. plenární zasedání Evropského výboru regionů, program: Úvahy o EVROPĚ: Projev: Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu; Projev: místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost; Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020; Zlepšit řízení evropského semestru – kodex chování pro zapojení místních a regionálních orgánů; Inteligentní regulace pro malé a střední podniky; Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie; Projev: Christian Cardona, maltský ministr hospodářství, investic a malých podniků, jménem maltského předsednictví Rady; Podnikání na ostrovech: příspěvek k územní soudržnosti; Nová etapa evropské strategie modrého růstu.

§  Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá: Čistá energie pro všechny jiho-východní Evropany.

§  Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: EVROPSKÁ SPOLEČNOST Akce v Tallinnu - naše volba: udržitelná sociální Evropa.

 

tek 12. května

§  V rámci Rady zasednou: Poradci/Atašé; Skupina přátel předsednictví; COREPER I.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro víza; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina na otázky občanského práva (JUSTCIV).

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Konference NSA; Setkání Vedoucích lékařských agentur II.; MISSOC (Vzájemný informační systém EU o sociální ochraně); Konference a výstava na vysoké úrovni o eHealth (týden eHealth); Fórum pro správu životního cyklu dokumentů; Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 2017; Setkání o zboží dvojího užití; Skupina pracovníků; Neformální zasedání velvyslanců EU (CORPO); Zasedání zástupců před Soudním dvorem Evropské unie.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze skupiny II; Mimořádná schůze skupiny (Malta) Skupina I; Nové technologie a digitalizace: příležitosti a výzvy pro sociální ekonomiku a sociální podniky.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze meziregionální skupiny Méně rozvinuté regiony; Setkání meziregionální skupiny zdraví v rámci Výboru regionů; 123. plenární zasedání Evropského výboru regionů, program: Projev: Gudrun Mosler-Törnström, předsedkyně Kongresu Rady Evropy; Strategie rozšíření EU na období 2016-2017; Sociální inovace jakožto nový nástroj pro řešení společenských výzev; Místní a regionální rozměr biohospodářství a úloha měst a regionů; Zdraví ve městech: veřejný zájem; projev: Günther H. Oettinger, komisař pro rozpočet a lidské zdroje; Investice do evropské mládeže a Evropský sbor solidarity; Návrh usnesení k návrhu rozpočtu EU na rok 2018; Návrh usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.

§  Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: EVROPSKÁ SPOLEČNOST Akce v Tallinnu - naše volba: udržitelná sociální Evropa.

 

Sobota 13. května

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: MISSOC (Vzájemný informační systém EU o sociální ochraně).

 

Neděle 14. května

§  V rámci Evropského parlamentu proběhne Den otevřených dveří evropských institucí 2017 ve Štrasburku.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech.

Do 16. 5.         Veřejná konzultace na téma operace evropských orgánů dohledu

Do 19. 5.         Veřejná konzultace k přezkumu klíčových kompetencí 2017

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 5. 5. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek