Archív novinek

Nové číslo Czech Business Today!


cebre_03_17_1_1.jpgTřetí letošní vydání e-newsletteru Czech Business Today se zaměřuje na budoucnost Evropy. Začátkem března vydala Evropská komise Bílou knihu o budoucnosti Evropy: úvahy a scénáře pro EU27 do roku 2025. CBT se také zaměřuje na Brexit, který nesmí negativně ovlivnit společnosti v EU. Najdete zde komentář k „rozvodu“ mezi EU a Velkou Británií Jana Zahradila (ECR), místopředsedy Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu.

Druhá stránka CBT se zaměřuje na volný tok dat. Na začátku roku předložila Evropská komise sdělení o budování evropské ekonomiky dat, které bylo doprovázeno pracovním dokumentem o volném toku údajů a otázkách evropské ekonomiky dat. V neposlední řadě do CBT přispěl český člen EHSV Petr Zahradník svým článkem o výzvách pro Českou republiku v rámci budoucího rozpočtu EU.

 

Nové číslo ke stažení zde.
Ostatní čísla ke stažení zde

 

 < Archív novinek