Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (22. - 28. 5. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V tomto týdnu zasedá Rada pro obecné záležitosti, která se bude zabývat Brexitem. Dále Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, Rada pro hospodářské a finanční věci a Euroskupina.

§  Výbor pro EU se bude na pondělním zasedání zabývat bariérami na vnitřním trhu EU, zpoplatněním osobních automobilů v Německu a Brexitem.

§  Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR bude v úterý projednávat obchodní dohodu mezi EU a Kolumbií a Peru.

§  Kolegium komisařů se bude ve středu zabývat budoucností evropské obrany (proces Bílé knihy), modernizací škol a vysokoškolského vzdělávání či právním rámcem pro Evropský sbor solidarity.

§  Evropský hospodářský a sociální výbor se v pátek bude zabývat budoucností Evropy se zaměřením na Českou republiku.

§  CEBRE v pátek spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou ekonomickým dopadům Trumpovy vlády na EU.

 

Pondělí 22. května

§  V rámci Rady proběhne: Neformální zasedání ministrů zemědělství, 21.–23. 5. 2017, program: společná zemědělská politika; Rada pro obecné záležitosti (článek 50), program: Rada zasedající ve složení EU-27 přijme: rozhodnutí zmocňující k zahájení jednání o Brexitu se Spojeným královstvím a jmenující Komisi vyjednavačem EU; směrnice pro jednání o Brexitu; Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, 22.–23. 5. 2017, program: Rada přijme usnesení o budoucnosti strukturovaného dialogu; dále závěry týkající se: životních dovedností pro rozvoj mladých lidí a evropské spolupráce v oblasti mládeže po roce 2018; Ministři se budou věnovat rozpravě na téma Budovat budoucnost Evropy – naslouchat mladým lidem a podporovat je; Euroskupina.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Skupina zaměstnavatelů; Evropská pozorovací síť pro územní plánování (EPSON) - Monitorovací výbor.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/702 – Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019 – 2. schůze studijní skupiny; Schůze Platformy občanské společnosti EU-Moldavsko; Budoucnost Evropy – SLOVINSKO; Začleňování Romů v členských státech EU – 1. návštěva v členském státě + slyšení v Sai; tes-Maries-de-la-Mer (Francie); Mimořádná schůze sk. III věnovaná tématu „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030: nová hranice pro EU v oblasti práv a pokroku“ Skupina III.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: 11. schůze předsednictva CORLEAP; Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Regionální příspěvek.

§  Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Překážky a bariéry na vnitřním trhu Evropské unie – česká perspektiva; Zavedení zpoplatnění pro osobní automobily ve Spolkové republice Německo; Strategie příležitostí: Brexit. Po něm následuje jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2017; Informace ohledně výzvy k ochraně, reformě a posílení Evropské unie pro zachování a rozvoj jednotného trhu v oblasti letecké dopravy.

 

Úterý 23. května

§  V rámci Rady proběhne: Rada pro spolupráci EU–Arménie; Neformální zasedání ministrů zemědělství, 21.–23. 5. 2017, program: společná zemědělská politika; Rada pro hospodářské a finanční věci; Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, 22.–23. 5. 2017, program: Rada přijme usnesení o budoucnosti strukturovaného dialogu; dále závěry týkající se: životních dovedností pro rozvoj mladých lidí a evropské spolupráce v oblasti mládeže po roce 2018; Ministři se budou věnovat rozpravě na téma Budovat budoucnost Evropy – naslouchat mladým lidem a podporovat je.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Skupina zaměstnavatelů; Evropská pozorovací síť pro územní plánování (EPSON) - Monitorovací výbor; Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy – člověk - Spolupráce evropských lékových agentur v právních otázkách (CMDh – EMACOLEX).

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Mimořádná schůze sk. III věnovaná tématu „Agenda pro udržitelný rozvoj 2030: nová hranice pro EU v oblasti práv a pokroku“ Skupina III; Schůze skupiny ad hoc Budoucnost Výboru; INT/817 – Transparentnost, metodika a zdroje hodnocení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny; Začleňování Romů v členských státech EU – 1. návštěva v členském státě + slyšení v Saintes- Maries-de-la-Mer (Francie); Schůze podskupiny pro budovy; Budoucnost Evropy – POLSKO; Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa (PL Warszawa); Budoucnost Evropy – SLOVENSKO; Začleňování Romů v členských státech EU – slyšení stálé studijní skupiny v Saintes-Maries-de-la- Mer (Francie); Kulatý stůl EU-Čína – přípravná schůze; INT/817 – Transparentnost, metodika a zdroje hodnocení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: Život, učení a práce v pohraničí - Co dělá Evropa?

§  V Senátu proběhne schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, body s evropskou problematikou: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé.

 

Středa 24. května

§  Zasedá COREPER I. a COREPER II.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy – člověk - Spolupráce evropských lékových agentur v právních otázkách (CMDh – EMACOLEX); Evropská konference o migrační síti; Evropská pozorovací síť pro územní plánování (EPSON) – seminář; Boloňská navazující skupina (BFUG) – schůze/Evropský registr zabezpečování kvality (EQAR) valné shromáždění.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Seminář Komise k přípravě reflexního dokumentu o budoucnosti evropské obrany do roku 2025 (Proces bílé knihy); Iniciativa pro mládež: modernizace škol a vysokoškolského vzdělávání - Návrh na lepší sledování výsledků absolventů a mladých lidí, kteří absolvovali odborné vzdělávání a školení; Návrh rozpočtu 2018; Právní návrh, kterým se konsoliduje Evropský sbor solidarity.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost Evropy – ITÁLIE; NAT/712 – Klimatická spravedlnost – slyšení a 1. schůze studijní skupiny; Začleňování Romů v členských státech EU – 1. návštěva v členském státě + slyšení v Saintes- Maries-de-la-Mer (Francie); CCMI/150 – Odvětví padělaných a pirátských výrobků – 2. schůze studijní skupiny; TEN/631 – 2. schůze studijní skupiny Ochrana osobních údajů; ECO/430 – Daňový systém pro hospodářskou soutěž a růst – slyšení a 2. schůze studijní skupiny; NAT/707 – Omezení používání nebezpečných látek – schůze přípravné skupiny; NAT/712 – Klimatická spravedlnost – slyšení a 1. schůze studijní skupiny; INT/821 – Prosazování pravidel hospodářské soutěže – 1. schůze; Budoucnost Evropy – BELGIE; ECO/430 – Daňový systém pro hospodářskou soutěž a růst – slyšení a 2. schůze studijní skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: „Snižování rizika katastrof“ – návštěva Konference předsedů CoP.

§  57. schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2; Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení; Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení.

 

Čtvrtek 25. května

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Skupina zaměstnavatelů; Evropská konference o migrační síti; Evropská pozorovací síť pro územní plánování (EPSON) – seminář; Boloňská navazující skupina (BFUG) – schůze/Evropský registr zabezpečování kvality (EQAR) valné shromáždění; Skupina pro všeobecné záležitosti (GAG); Ministerská konference o cestovním ruchu; Evropská pozorovací síť pro územní plánování (EPSON) – Network.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: „Snižování rizika katastrof“ – návštěva Konference předsedů CoP.

 

tek 26. května

§  Summit skupiny G7 v italské Taormině, 26.–27. 5. 2017, program: Summit se zaměří na globální ekonomiku, zahraniční politiku, bezpečnost občanů a environmentální udržitelnost. EU budou na summitu zastupovat předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean- Claude Juncker.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: Skupina pro všeobecné záležitosti (GAG); Ministerská konference o cestovním ruchu.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Budoucnost Evropy – Česká republika.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: „Snižování rizika katastrof“ – návštěva Konference předsedů CoP.

§  CEBRE vás zve na akci: Ekonomické Trumpoty: Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU.

§  Národní konvent pořádá akci s názvem: KULATÝ STŮL: Evropská armáda a obranná politika EU.

 

Sobota 27. května

§  Summit skupiny G7 v italské Taormině, 26.–27. 5. 2017, program: Summit se zaměří na globální ekonomiku, zahraniční politiku, bezpečnost občanů a environmentální udržitelnost. EU budou na summitu zastupovat předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean- Claude Juncker.

 

Neděle 28. května

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 24. 5.         Veřejná konzultace: boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Do 24. 5.         Konzultace k hodnocení nařízení č. 258/2012 o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Do 25. 5.         Veřejná konzultace ohledně možné iniciativy na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Do 29. 5.         Veřejná konzultace o ochraně whistleblowerů („oznamovatelů“)

Do 31. 5.         Veřejná konzultace o fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Do 31. 5.         Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Do 31. 5.         Otevřená veřejná konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech

Do 1. 6.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Do 6. 6.           Veřejná konzultace – Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

Do 9. 6.           Veřejná konzultace týkající se hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí EU (GSP)

Do 15. 6.         Veřejná konzultace o FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 19. 5. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek