Archív novinek

Tisková zpráva: Podaří se Balíček mobility realizovat v praxi?


Podaří se Balíček mobility realizovat v praxi? 

 

Praha, 19. června 2017: Málokterá iniciativa Evropské komise vyvolala v poslední době tolik emocí jako nedávno představený balíček mobility. Evropská komise se v balíčku z 31. května zaměřila na několik oblastí, které v posledních měsících přidělávají vrásky nejen českým dopravcům. Mezi ně patří především problematika vysílání pracovníků v silniční dopravě. Zejména o sociálních aspektech v oblasti silniční dopravy a nových pravidlech, která navrhuje balíček mobility, diskutovali zástupci evropských institucí, podnikatelských organizací, sdružení dopravců i široké veřejnosti 16. června v Evropském domě v Praze.

 

Balíček je rozdělen na 3 oblasti, konkrétně na vnitřní trh, sociální aspekty v dopravě a výběr silničních poplatků. „Všeobecným cílem balíčku je pak podpora využití digitalizace silniční dopravy,“ uvedl Eddy Liegeois, vedoucí oddělení silniční dopravy na Generálním ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu. Pokud jde o sociální aspekty práce řidičů, zde se Komise snaží najít rovnováhu mezi protekcionistickými snahami v řadě členských zemí a potřebou zachovat jednotný trh. Jedním z hlavních cílů Komise je omezit působnost tzv. letter-box společností, které jsou považovány za prostředek pro obcházení pravidel a vyhýbání se různým právním povinnostem. U vysílání pracovníků Komise navrhuje, aby pracovníci vyslaní v rámci mezinárodní dopravy nebyli považováni za vyslané, pokud jejich vyslání nepřesáhne 3 dni během období jednoho kalendářního měsíce na území jednoho členského státu, kde realizují přepravu zboží či osob (nikoliv transit). Jako jeden den se přitom počítá již pobyt delší než 6 hodin. Kromě toho Komise navrhla nová pravidla pro kabotáž (přepravu v rámci jednoho státu), kdy umožnila libovolný počet operací v období pěti dní za kalendářní měsíc. Návrh dále upravuje pravidla pro dobu odpočinku řidičů, kteří budou muset své pravidelné dlouhé odpočinky trávit mimo kabinu vozidla.

 

Pro poslankyni Evropského parlamentu Martinu Dlabajovou (ALDE/ANO 2011), která je stínovou zpravodajkou ke zprávě o revidované směrnici pro vysílání pracovníků, je balíček velkým zklamáním. „Od začátku jsem apelovala na to, aby byl sektor dopravy vyjmut z působnosti nových pravidel pro vyslané pracovníky,“ uvedla Dlabajová. Sektor dopravy je vysoce mobilní, proto by měl mít svá speciální pravidla pro vysílání pracovníků. Europoslankyně upozornila také na to, že nová pravidla pro vysílání pracovníků budou mít za následek zvýšení administrativní zátěže pro podniky. Navíc si nedokáže představit, jak budou nová pravidla fungovat v praxi.

 

Vladimír Starosta, prezident ČESMAD BOHEMIA, z.s., přivítal snahu Komise omezit fungování letter-box společností, které dlouhodobě pokřivují evropský trh. Nicméně v návrhu Evropské komise vidí řadu úskalí, která budou v praxi jen těžko realizovatelná. „Ať už se jedná o povinnost vyplácet vyslaným pracovníkům minimální mzdu státu, ve kterém se pohybují, nebo povinnost trávit čas odpočinku mimo kabinu kamionu, obávám se, že pro řadu firem budou nová pravidla likvidační,“ zdůraznil Starosta. Podle něj balíček rozbíjí principy jednotného vnitřního trhu a podporuje vytváření vícerychlostní Evropy.

 

Kriticky vůči balíčku vyznělo i hlasování, které v rámci debaty proběhlo. Téměř 80% hlasujících se obává nárůstu administrativní zátěže pro dopravce, což je v rozporu s ambicemi balíčku. Více než 75 % účastníků debaty se domnívá, že by se na řidiče neměla vztahovat směrnice o vysílání pracovníků, a téměř všichni hlasující také očekávají zavedení dalších národních protekcionistických opatření v EU. Zveřejnění balíčku však bylo jen prvním krokem v legislativním procesu. Na druhou stranu 78% hlasujících se obává, že se čeští autodopravci v budoucnu mohou dostat pod tlak přepravních společností z východních zemí, tedy do podobné situace, v jaké je dnes sektor autodopravy ve Francii či Německu. Důležitá jednání se nyní rozběhnou na půdě Evropského parlamentu a Rady. Europoslankyně Martina Dlabajová doufá, že ČR bude s návrhy konstruktivně pracovat a bude hrát roli mediátora mezi „východem“ a „západem“ EU.

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Více informací na goo.gl/VuFy10

 

 < Archív novinek