Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (26. 6. - 2. 7. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V pondělí zasedá v Evropském parlamentu pracovní skupina Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele k Jednotném digitálním trhu.

§  V pondělí a úterý zasedá Rada pro energetiku.

§  Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat následující dokumenty: Dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces bílé knihy); Rámec pro osobní důchodový produkt EU; Evropská agenda bezpečnosti: pokračování činnosti skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a revize rámce EU-LISA; Upravený návrh o Evropském informačním systému rejstříků trestů / ECRIS; 8. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti

 

Pondělí 26. června

§  Zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina SVV-RELEX.

§  V rámci maltského předsednictví proběhnou následující akce: WHO na vysoké úrovni, setkání malých zemí.

§  V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: ROZPRAVY: Dvanácté setkání výměny názorů s ESVČ o situaci na Maledivách; Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; Systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS); Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol; Využívání Schengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; Prezentace studie "Financování IS"; Výměna názorů s Toskou Barucco, nově jmenovanou chargé d'affaires pro Sýrii (v souladu s prohlášením o politické odpovědnosti) Pracovní skupina MCO pro jednotný digitální trh.

§  V EP proběhne schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: ROZPRAVY: Volební pozorovatelská mise do Gambijské republiky pro sledování parlamentních voleb konaných dne 6. dubna 2017; Transparentní a odpovědná správa přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů; Formulování postoje EU ve Výboru pro rozvojovou pomoc při OECD (DAC); Řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: ROZPRAVY: Zvláštní zpráva Účetního dvora 2/2017 (Udělení absolutoria 2016): Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období 2014-2020: vyčlenění více zaměřených na priority strategie Evropa 2020, ale stále složitější opatření pro měření výkonnosti; Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 4/2017 (udělení absolutoria za rok 2016): Ochrana rozpočtu EU před neoprávněnými výdaji: Komise během období 2007-2013 stále více využívala preventivní opatření a finanční opravy v rámci soudržnosti; Kontrola výdajů a sledování nákladové efektivity systémů záruk EU pro mladé lidi; Mise CONT v Chorvatsku a Srbsku (17. - 20. července 2017); Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 3/2017 (Udělení absolutoria 2016): Pomoc EU Tunisku.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Dvanácté setkání pracovní skupiny IMCO o jednotném digitálním trhu.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVY: Evropský informační a autorizační systém pro cestování (ETIAS); Mise LIBE v hotovosti v Řecku a v Aténách, 22. - 25. května 2017; zpráva komise evropskému parlamentu, evropské radě a radě třináctá zpráva o přemístění a přesídlení; zpráva komise evropskému parlamentu, evropské radě a radě šestá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU-Turecko.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Dny občanské společnosti 2017.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Briefing o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020.

§  Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky.

 

Úterý 27. června

§  V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro informace; Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Rozpočtový výbor.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Dny občanské společnosti 2017; Skupina IT Členové; ECO/432 – Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) – změna – 1. schůze přípravné skupiny; Schůze rozpočtové skupiny; Monitorovací výbor Západní Balkán – přípravná schůze na 6. fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu, EHSV, místnost JDE 3210.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Občanské a politické fórum o změně klimatu a energetiky.

 

Středa 28. června

§  V rámci Rady EU proběhne: COREPER I.; COREPER II.; Bezpečnostní výbor – zabezpečení informací (AQUA, odborníci); Pracovní skupina na vysoké úrovni generálních ředitelů cel; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces bílé knihy); Rámec pro osobní důchodový produkt EU; Evropská agenda bezpečnosti: pokračování činnosti skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a revize rámce EU-LISA; Upravený návrh o Evropském informačním systému rejstříků trestů / ECRIS; 8. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Partnerství s Evropskou komisí; Evropský den podniků sociální ekonomiky; Kulatý stůl EU-Čína – 15. schůze v Pekingu (Čína); 58. schůze Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR) SDO; Práva osob se zdravotním postižením – druhá návštěva členského státu – Dánsko; Partnerství s Evropskou komisí; Zpravodaj pan Trias Pintó se coby řečník zúčastní konference na téma „Udržitelné hospodářství a sociální soudržnost“, kterou spolupořádají EHSV a zastoupení Evropské komise ve Vídni v Rakousku dne 28. června 2017 – v návaznosti na stanovisko ECO/378.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: 14. schůze komise COTER COTER-VI; Společné slyšení Evropského výboru regionů - GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise: města jako aktéři otevřené inovace.

§  Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá: Jak zachránit obchodní politiku.

§  Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: Boj žen na trhu práce.

§  Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Konference skupiny S&D o mírovém procesu na Blízkém východě; #EuropeTogether se připojí k 7. opakování Volání do Evropy VII "Demokracie má přednost!".

 

Čtvrtek 29. června

§  V rámci Rady EU proběhne: Bezpečnostní výbor – Komise pro bezpečnostní akreditaci (SAB); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat; Rozpočtový výbor.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: Společné veřejné slyšení REGI-COTER o provádění městské agendy.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVY: Eurojust 2016 Zpráva o zahraničních teroristických bojovnících; Praní špinavých peněz trestním právem; Poradní fórum Frontex o základních právech; Vypracování strategie evropské integrované správy hranic; Prezentace společného sdělení Evropské komise - sdělení místopředsedy o obnoveném podnětu partnerství mezi Afrikou a EU; Mise LIBE v EUROPOLu, Haag, Nizozemsko, 23. května 2017. HLASOVÁNÍ: Agentura Evropské unie pro azyl; Jednotný formát povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. SLYŠENÍ: Společné slyšení LIBE-PETI o bezdomovectví.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/555 stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy; Kulatý stůl EU-Čína – 15. schůze v Pekingu (Čína); REX/485 – třetí schůze studijní skupiny Obnovené partnerství se zeměmi AKT; Práva osob se zdravotním postižením – druhá návštěva členského státu – Dánsko; NAT/555 stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy; 1. schůze studijní skupiny TEN/635 – Evropský rámec interoperability – Strategie provádění; Stálá studijní skupina sekce TEN Evropské energetické společenství (2. schůze v roce 2017).

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Výroční zasedání evropských podnikatelských regionů; Zajistit fungování investičního plánu ve městech a regionech; CALRE Druhý stálý výbor.

§  Schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tématikou: Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 – 2022 /sněmovní tisk 1076-E/. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/; Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé.

 

tek 30. června

§  V rámci Rady EU proběhne: COREPER I.; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Kulatý stůl EU-Čína – 15. schůze v Pekingu (Čína); SC/048 – Nové udržitelné hospodářské modely – slyšení a 2. Schůze.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: 3. schůze pracovní skupiny pro Ukrajinu a studijní návštěva; DIVERSIFOOD Workshop.

 

Sobota 1. července

§  Žádné akce.

Neděle 2. července

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 26. 6.         Veřejná konzultace o přezkumu Pravidel Významné tržní síly

Do 26. 6.         Konzultace ohledně seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Do 26. 6.         Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu - Další projekty ropných a inteligentních sítí

Do 30. 6          Veřejná konzultace na téma kolizních norem z hlediska účinků pro třetí strany z obchodů s cennými papíry a pohledávkami.

Do 4. 7.           Otevřené veřejné konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

Do 5. 7.           Otevřená veřejná konzultace k hodnocení agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA.

Do 7. 7.           Veřejná konzultace o strukturách spotřebních daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

Do 10. 9          Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

Do 18. 9          Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 23. 6. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek