Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (10. - 16. 7. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

§  V pondělí pořádá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu veřejné slyšení o budoucnosti trhu s elektřinou v EU.

§  Ve středu se bude Výbor pro Vnitřní trh ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu zabývat zeměpisným blokováním a dalšími formami diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu a testem proporcionality před přijetím nové regulace povolání.

§  Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat následující body: Maximalizace inovačního potenciálu Evropy prostřednictvím inteligentní specializace Návrh o nedovoleném obchodování s kulturními statky.

§  Ve středu a čtvrtek se koná summit EU–Ukrajina.

 

Pondělí 10. července

§  Zasedá Rada přidružení EU–Jordánsko, program: provádění dohody o přidružení EU–Jordánsko; priority partnerství a paktu EU–Jordánsko; činnost navazující na bruselskou konferenci nazvanou „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“; politický dialog o regionálních a mezinárodních otázkách.; Euroskupina; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní; Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST).

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Výbor pro civilní aspekty krizového řízení - neformální zasedání; Společné neformální zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl a pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci; Skupina odborníků na zmírňování dopadů.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: Veřejné slyšení o budoucnosti trhu s elektřinou v EU. ROZPRAVY: Energetická náročnost budov; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVY: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru; Mezinárodní správa oceánů: program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030; Přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 6. fórum občanské společnosti západního Balkánu; SC/047 Přechod k udržitelnější budoucnosti Evropy – strategie pro rok 2050 – 3. schůze podvýboru; ECO/434 – Zdanění ekonomiky sdílení – 1. Schůze

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference 2017 – kulatý stůl 2 – Migrace; Konference o decentralizované spolupráci 2017 – zahájení a tematická zasedání; Konference 2017 – kulatý stůl 4 – Spolupráce a územní rozvoj; Konference 2017 – kulatý stůl 1 – Udržitelný rozvoj; Konference 2017 – kulatý stůl 3 – Změna klimatu a energetika; 5. Assises decentralizované spolupráce; Provádění městské agendy pro EU: Technická pomoc na podporu programů financovaných EU na vybudování udržitelnějších měst a obcí; Spojení regionů a měst pro rozvoj.

§  Vláda ČR bude jednat v rámci Výboru pro Evropskou unii, program: Rámcová pozice k diskusnímu dokumentu k prohlubování hospodářské a měnové unie.

§  V senátu je tento den v souvislosti s EU na programu: Předseda VEU V. Hampl se zúčastní zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti) v rámci předsednictví Estonska v Radě EU.

 

Úterý 11. července

§  V rámci Rady EU zasedne: Rada pro hospodářské a finanční věci; COREPER I.; Skupina ANTICI; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro nešíření; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí.

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Výbor pro civilní aspekty krizového řízení - neformální zasedání; Společné neformální zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl a pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci; Konference "Role sportovních trenérů ve společnosti. Přidání hodnoty k lidským životům"; Workshop o změně klimatu; Kulturní dědictví 3.0: Publikum a přístup v digitální éře.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly; Autorské právo na jednotném digitálním trhu. ROZPRAVY: Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích; Vnitřní trh s elektřinou; Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou; Estonské předsednictví Rady Evropské unie, návštěva paní Kadri Simsonové, ministryně hospodářství a infrastruktury (energetika, průmysl), paní Urve Palo, ministryně pro podnikání a informační technologie (Telecom, vesmír, malé a střední podniky) a paní Mailis Reps, ministryně školství a výzkumu (výzkum); Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů; Riziková připravenost v odvětví elektřiny.

§  V EP Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne: Workshop - reforma profesionálních služeb.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě; Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich; Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES; Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru; Služby přeshraničních doručování balíků. PREZENTACE estonské ministryně hospodářství a infrastruktury, paní Kadri Simsonové, o prioritách estonského předsednictví; PRACOVNÍ SKUPINA PRO CESTOVNÍ RUCH: prezentace komisařky Bienkowské o politice cestovního ruchu ; Výbor o "dopadu BREXITu na letectví"; Výsledky výzvy CEF pro generální ředitelství MOVE 2016.

§  V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: HLASOVÁNÍ: Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly; Budoucnost programu Erasmus +. ROZPRAVY: Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny; Prezentace priorit estonského předsednictví ministryní školství a výzkumu, paní Mailis Reps a ministryní kultury Indrek Saar; Revize nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě; Strukturovaný dialog s komisařem Ansipem; Studie, kterou požaduje výbor CULT pověřený a řízený tematickým oddělením - "Evropská identita".

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 6. fórum občanské společnosti západního Balkánu; ECO/435 – Hospodářská politika eurozóny (2017) (dodatkové stanovisko) – 1. schůze studijní skupiny; SOC/529 – 1. schůze studijní skupiny Sladění pracovního a soukromého života pracujících rodičů a osob pečujících o své blízké; CCMI/152 – LeaderSHIP: 2. přípravná schůze – zpravodaj + spoluzpravodaj + 2 experti; REX/479 – schůze studijní skupiny Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou – kapitola týkající se obchodu a udržitelného rozvoje; Komunikační skupina – červenec.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference 2017 – projekt OECD; Mme Rabary, Madagascar; Konference 2017 – plenární zasedání; Setkání s koordinátory národních delegací; Schůze předsednictva skupiny ALDE; EA; ELS; SES; EKR; VR BUREAU; Schůze Konference předsedů CoP.

 

Středa 12. července

§  V rámci Rady EU proběhne: Summit EU–Ukrajina, 12.–13. 7. 2017, program: konflikt na východní Ukrajině a protiprávní připojení Krymu a Sevastopolu Ruskem, včetně provádění minských dohod; reformní proces; regionální a mezinárodní situace.

§  V rámci Rady EU dále zasednou: COREPER II.; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro finanční služby (FSC); Ad hoc pracovní skupina pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko; Horizontální pracovní skupina na kybernetické otázky; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro víza; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat.

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Výbor pro civilní aspekty krizového řízení - neformální zasedání; Společné neformální zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl a pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci; Konference "Role sportovních trenérů ve společnosti. Přidání hodnoty k lidským životům"; Workshop o změně klimatu; Kulturní dědictví 3.0: Publikum a přístup v digitální éře.

§  Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Maximalizace inovačního potenciálu Evropy prostřednictvím inteligentní specializace Návrh o nedovoleném obchodování s kulturními statky.

§  V EP Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne: Absorpce strukturálních fondů v různých členských státech.

§  V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVY: Dopad obchodních modelů, včetně ekonomiky platformy, na zaměstnanost a sociální zabezpečení v EU; Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly. HLASOVÁNÍ: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů. ROZPRAVY: Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech; Hospodářská politika eurozóny.

§  V EP proběhne společná schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVA: Certifikační systém Unie pro bezpečnostní zařízení v letectví.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVY: Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele; Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu; Test proporcionality před přijetím nové regulace povolání; Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; Prezentace programu předsednictví Rady; Certifikační systém Unie pro bezpečnostní zařízení v letectví; Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí.

§  V EP Výboru pro regionální rozvoj proběhne: Workshop o makroregionálních strategiích EU.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: Veřejné slyšení o projektu občanského řízení; VÝMĚNA NÁZORŮ s Urmasem Reinsaluem, ministrem spravedlnosti, o prioritách estonského předsednictví. ROZPRAVY: Představení studií zadaných tematickou sekcí C a týkajících se návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zlepšení - prof. Stephan Madaus a dr. Reinhard Dammann; Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů; Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust); Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb zavedeného nařízením; Slyšení: Projekt ELI (Evropského právního institutu)/UNIDROIT (Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva) v oblasti občanskoprávního řízení: aktuální stav a další postup; Autorské právo na jednotném digitálním trhu; Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“); Zpráva o pracovní cestě Výboru pro právní záležitosti do Reykjavíku ve dnech 22.–24. května 2017; Žádost, aby byla paní Marie-Christine Boutonnetová zbavena poslanecké imunity.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: EURODIACONIA; Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách EU – jak dosáhnout skutečného dopadu?; REX/485 – třetí schůze studijní skupiny Obnovené partnerství se zeměmi AKT.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze skupiny EA; ELS; SES; ALDE; EKR; Národní delegace: Polská; Belgická; Italská; Bulharská; Rumunská; Francouzská; Britská; Řecká; Maďarská; Švédská; Portugalská; Litevská; Dánská; Španělská; Slovenská; Finská; Estonská; Nizozemská; Slovinská; Lotyšská; Rakouská; Irská; Kyperská; 124. plenární zasedání Evropského výboru regionů PLEN, program: Projev: pan Carlos Moedas, evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace; Místní a regionální rozměr programu Horizont 2020 a nového rámcového programu pro výzkum a inovace; Společná zemědělská politika po roce 2020; Projev: pan Czesław Siekierski (PL/EPP), předseda výboru AGRI Evropského parlamentu; Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti: Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti; Migrace na trase přes centrální Středomoří. Řízení toků, záchrana životů; Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů; Koordinace systémů sociálního zabezpečení; Budoucí evropští lídři: Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky; Inteligentní regulace pro malé a střední podniky; Slavnostní udělení ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region.; Soutěž o udělení ceny EER 2018.

§  V Poslanecké sněmovně proběhne schůze Zahraničního výboru, body s evropskou tématikou: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

 

Čtvrtek 13. července

§  V rámci Rady EU proběhne: Summit EU–Ukrajina, 12.–13. 7. 2017, program: konflikt na východní Ukrajině a protiprávní připojení Krymu a Sevastopolu Ruskem, včetně provádění minských dohod; reformní proces; regionální a mezinárodní situace; Neformální zasedání ministrů životního prostředí, 13.–14. 7. 2017, ekologické inovace; klimatické změny; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění; Pracovní skupina pro informace; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro OSN (CONUN); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat; Skupina Nicolaidis.

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Role sportovních trenérů ve společnosti. Přidání hodnoty k lidským životům"; Kulturní dědictví 3.0: Publikum a přístup v digitální éře; Expertní skupina o způsobu provádění; Neformální zasedání generálních ředitelů EU.

§  V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s ministrem práce a zdravotnictví Jevgeni Ossinovskim a ministrem sociální ochrany Kaíou Ivou; ROZPRAVA: Ochrana pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: HLASOVÁNÍ: Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly. Veřejné slyšení: Stanovení podmínek a postupů, kterými může Komise požádat podniky a sdružení podniků o poskytnutí informací o vnitřním trhu a souvisejících oblastech; Vytvoření jediné digitální brány poskytující informace, postupy, pomoc a řešení problémů.

§  V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVY: Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů; Normy občanského práva o robotice. HLASOVÁNÍ: Kontrola uplatňování práva EU v roce 2015; Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB); Společný základ daně z příjmů právnických osob; Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie; Vnitřní trh s elektřinou (přepracování); Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracování). ROZPRAVY: Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí (přepracované znění); Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/433 – Rodinné a tradiční podniky a rozvoj regionů – 2. schůze studijní skupiny; INT/825 – Balíček týkající se dodržování předpisů – 1. Schůze; Schůze domácí poradní skupiny Dohoda o volném obchodu EU-Kolumbie a Peru.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze meziregionální skupiny Regiony s legislativními pravomocemi; Schůze meziregionální skupiny Přeshraniční spolupráce; 124. plenární zasedání Evropského výboru regionů PLEN, program: Návrh rozpočtu na rok 2018 – aktuální stav a další postup (k rozhodnutí); Zpráva o dopadu stanovisek VR; Projev: pan Matti Maasikas, estonský náměstek ministra pro evropské záležitosti, jménem estonského předsednictví Rady EU; Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce; Územní klasifikace a typologie; Správa energetické unie a čistá energie; Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění); Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu; projev: paní Violeta Bulc, evropská komisařka pro mobilitu a dopravu.; Schůze meziregionální skupiny Saar-Lor-Lux; Konzultace zúčastněných stran o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečovatele.

 

tek 14. července

§  V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů životního prostředí, 13.–14. 7. 2017, ekologické inovace; klimatické změny; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC); Ad hoc pracovní skupina pro postup navazující na závěry Rady o Kypru ze dne 26. dubna 2004; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina radů pro finanční věci; Rozpočtový výbor.

§  V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Role sportovních trenérů ve společnosti. Přidání hodnoty k lidským životům"; Neformální zasedání generálních ředitelů EU.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/699 – Hodnocení programů rozvoje venkova 2007–2013 – 2. Schůze.

 

Sobota 15. července

§  Žádné akce.

Neděle 16. července

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

Do 10. 9          Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

Do 18. 9          Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

Do 22. 9.         Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

Do 29. 9.         Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

Do 8. 10.         Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

Do 16. 10.       Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

 

 

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 4. 7. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek