Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Podpora leteckého sektoru: ESIF a Horizont 2020 jsou různé, ale doplňují se


Financování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v novém programovacím období EU po roce 2020 bude významně ovlivněno Brexitem a dalšími výzvami. Bude třeba vytvořit lepší synergii programů EU s evropskými finančními prostředky alokovanými na národní úrovni. To jsou některé z hlavních myšlenek, které zazněly na semináři o financování VaVaI v odvětví letectví po roce 2020 z úst zástupců EU, Rady a byznysu na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu dne 27. září 2017.

 

Letecký průmysl má v ČR dlouhou tradici a v posledních letech stále roste. České společnosti musí svou pozornost odpoutat od financování z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a nasměrovat k jiným programům a finančním nástrojům, protože finanční prostředky ESIF se budou po roce 2020 snižovat. Letecký sektor je v tomto ohledu skvělým příkladem. České firmy dosáhly významných úspěchů v programu Clean Sky 2, který se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti letectví šetrného k životnímu prostředí.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR učinilo prozíravý krok, když přistoupilo před dvěma lety k podpisu Memoranda o porozumění s programem Clean Sky 2. Cílem této spolupráce je vytvořit synergii financování z ESIF a Clean Sky 2, který je součástí Horizontu 2020. Ministerstvo připravuje zvláštní výzvu v rámci dotačního programu APLIKACE, která pomůže překlenout propast mezi ESIF a ostatními fondy EU. „V rámci společné práce podněcujeme a podporujeme vytvoření konsorcií, která usnadní spolupráci různých subjektů v prostředí výzkumu a inovací,“ říká Tomáš Novotný, náměstek ministra zodpovědný za evropské fondy, výzkum, vývoj, inovace a investiční pobídky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

Akci zahájil Jaroslav Zajíček, stálý zástupce ČR v COREPER I, poté následovali Clara de la Torre, ředitelka odpovědná za sektor dopravy z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (Evropská komise), Tomáš Novotný z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a poslanec Evropského parlamentu Christian Ehler, zpravodaj k programu Clean Sky 2. V druhém diskuzním panelu mohli účastníci slyšet poznámky, zkušenosti a doporučení zástupců společností Airbus a Honeywell vztahující se k budoucímu programu Clean Sky 3 / FP9. Akci organizovalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, Clean Sky 2 a Stálé zastoupení ČR při EU.

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf< Archív novinek