Archív novinek

POZVÁNKA: Sektorový seminář o udržitelné energii v rámci fondů vnější spolupráce EU


Dne 21. listopadu se v Bruselu uskuteční další ze sektorových seminářů, který je určen pro firmy se zájmem o fondy vnější spolupráce a veřejné zakázky ve třetích zemích financované z rozpočtu EU.

Sektorové semináře pořádají Stálá zastoupení členských států při EU ve spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu. Nadcházející seminář, který bude tematicky zaměřen na udržitelnou energii, organizuje Stále zastoupení ČR při EU ve spolupráci s Českou podnikatelskou reprezentací při EU v Bruselu (CEBRE).


Sektorový seminář je rozdělen do dvou částí. Dopolední, teoretická část, poskytne účastníkům informace o procesních pravidlech při zadávání veřejných zakázek, současných a budoucích iniciativách Evropské komise, možnostech spolufinancování projektů prostřednictvím rozvojových investičních bank a dalších dostupných nástrojích určených pro zajištění financování projektů v oblasti udržitelné energie ve třetích zemích. Odpolední část pak bude určena pro vzájemné navazování kontaktů mezi firmami. Očekává se účast zástupců více než 120 firem z celé Evropské unie. Jedná se o ideální příležitost setkat se se svými protějšky s možností vytvořit konsorcia pro budoucí spolupráci. Během dne budou k dispozici i experti z Evropské komise, rozvojových finančních institucí a iniciativ na podporu rozvoje udržitelné energie, kteří budou připraveni reagovat na vaše dotazy.


Jedním z důležitých témat semináře bude i Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Jedná se o nový fond, jehož prostřednictvím má být umožněno předkládat vlastní projekty se žádostí o poskytnutí finanční záruky či jiného finančního instrumentu. Znalost fungování tohoto fondu, spolu s účastí na semináři, může podstatně zvýšit šanci uspět na poli fondů vnější spolupráce.


Více informací o sektorovém semináři, včetně registrace
Přehled aktuálně vypsaných tendrů
Další informace o projektech vnější spolupráce

 

pozvanka_na_sektorovy_seminar.jpg< Archív novinek