Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká podnikatelská reprezentace podepsala dodatek ke smlouvě o rovnocenném partnerství


Brno, 10. října 2017 – Během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dnes došlo k podpisu dodatku ke smlouvě fungování CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU Dokument podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner a generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Všechny zúčastněné strany se tak stávají rovnocennými partnery české podnikatelské reprezentace.

 

„CEBRE pomáhá českým podnikatelům tam, kde se jejich zájmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Poskytuje informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU a umožňuje mimo jiné vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie. Všechny služby CEBRE jsou cenově přístupné i malým a středním podnikům,“ vysvětluje ministr Jiří Havlíček.

 

„Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) je velmi důležitou součástí prosazování zájmů firem v Bruselu. Jsem potěšen, že bude tento společný projekt pokračovat i nadále a poskytovat našim podnikatelům cenné informace a podporu," komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

 

„Díky podpoře MPO a agentury CzechTrade je nám umožněno mít v CEBRE svého permanentního zástupce a českým firmám zprostředkovat přehled o aktuálním dění, zapojovat se do legislativního procesu EU a ovlivňovat jej. Za 15 let působení se CEBRE podařilo vybudovat značku známou u institucí EU i mezi českými podnikatelskými subjekty,“ říká Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory České republiky.

 

„Vnímáme CEBRE a pomoc MPO k jeho zdárném chodu jako kamínek v mozaice spolupráce se státními orgány a naplňování Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. CEBRE se stalo pro podnikatele a zaměstnavatele neopomenutelným zdrojem informací z EU k prosazování jejich zájmů při tvorbě legislativy, a současně též platformou pro získávání zpětné vazby z podnikatelského prostředí a v neposlední řade i ke koordinaci podnikatelů a zaměstnavatelů s oborovými evropskými institucemi," zdůrazňuje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 

Instituce CEBRE byla založena v roce 2002 s cílem prezentovat a hájit české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. „K naplnění svého cíle získalo CEBRE potřebnou podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR právě prostřednictvím agentury CzechTrade,“ dodává generální ředitel agentury pro podporu exportu CzechTrade Radomil Doležal. Podle něj podporuje CEBRE v rámci CzechTrade také vstup českých exportérů na belgický trh.

 

Dodatek ke smlouvě o fungování CEBRE prodlužuje její činnost až do roku 2020.

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf< Archív novinek