Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (16. - 22. 10. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí proběhne společné slyšení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch k pracovním podmínkám mobilních pracovníků v dopravě. Výbor pro zaměstnanost hlasuje o zprávě k vysílání pracovníků.
 • V úterý a ve středu CEBRE spoluorganizuje podnikatelskou misi do Belgie.
 • Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, balíček k boji proti terorismu a 11. zprávu o bezpečnosti Unie.
 • Ve středu se koná tripartitní sociální summit. Ve čtvrtek a v pátek na něj navazuje zasedání Evropské rady, na programu je migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.

 

 

Pondělí 16. října

 • Zasedá COREPER II; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věcí; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro boj proti podvodům; Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – prosazování; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro jakost potravin – zeměpisné označení a označení původu; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro životní prostředí; Rada pro zahraniční věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina SVV-RELEX; Skupina Nicolaidis; Společná pracovní skupina pro výzkum / jaderné otázky; Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Regionální bezpečnostní sympozium ICAO "Cesta k dosažení efektivního řízení bezpečnosti v letectví", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn; Kulatý stůl na téma zdraví občanů: Propojení inovačních e-zdravotních reforem s cílem dosáhnout výsledků, které jsou důležité pro pacienty, Tallinn; Konference na vysoké úrovni o elektronickém zdravotnictví "Zdraví v digitální společnosti. Digitální společnost pro zdraví ", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn.
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVY: Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; Rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran; Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení; HLASOVÁNÍ: Hospodářská politika eurozóny; ROZPRAVA: Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva.
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: SLYŠENÍ: Společné slyšení výboru pro zaměstnanost a výboru pro dopravu a cestovní ruch: Pracovní podmínky mobilních pracovníků v dopravě; HLASOVÁNÍ: Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVA: Strategie EU proti rakovině u žen; Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu; Genderová rovnost v mediálním prostoru EU; Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne následující akce: Rozšířené užší předsednictvo EHSV.

 

Úterý 17. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Poradci/Atašé pro zemědělství; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG); Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Rada pro obecné záležitosti; Rada pro obecné záležitosti (článek 50); Výbor pro finanční služby (FSC); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro OSN (CONUN); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Rozpočtový výbor; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků); Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Regionální bezpečnostní sympozium ICAO "Cesta k dosažení efektivního řízení bezpečnosti v letectví", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference na vysoké úrovni o elektronickém zdravotnictví "Zdraví v digitální společnosti. Digitální společnost pro zdraví ", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference eu-LISA ‘‘Směrem k digitálnímu trhu pro bezpečnou Evropu‘‘, 17. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference o inovativních zakázkách, 17. – 18. 10. 2017, Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Interní poradní skupina EU-Moldavsko; Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Expertní konference k platformě pro obnovitelné zdroje energie.
 • CEBRE spolupořádá podnikatelskou misi do Belgie, 17. – 18. 10. 2017.

 

Středa 18. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I; Poradci/Atašé pro finance; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ); Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro zemědělské otázky – krmiva; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Strategický výbor pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci.
 • Probíhá zasedání Evropské rady, program: Tripartitní sociální summit.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Regionální bezpečnostní sympozium ICAO "Cesta k dosažení efektivního řízení bezpečnosti v letectví", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference na vysoké úrovni o elektronickém zdravotnictví "Zdraví v digitální společnosti. Digitální společnost pro zdraví ", 16. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference eu-LISA ‘‘Směrem k digitálnímu trhu pro bezpečnou Evropu‘‘, 17. – 18. 10. 2017, Tallinn; Konference o inovativních zakázkách, 17. – 18. 10. 2017, Tallinn; Kongres ke kruhovým zakázkám II, 18. – 19. 10. 2017, Tallinn.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Příprava Evropské rady; Balíček k boji proti terorismu; 11. zpráva o bezpečnosti Unie.
 • V EP proběhne workshop Výboru pro mezinárodní obchod na téma Obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a státy Perského zálivu.
 • Politická skupina Evropská lidová strana pořádá konferenci k zprávě Evropské komise o označování alkoholu.
 • Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Workshop: Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropě; Konference o budování společné progresivní budoucnosti; Slyšení: Řešíme boj proti protiromskému smýšlení efektivně v národních romských strategiích a v rámci EU?
 • Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá konferenci o spravedlivé politice v oblasti potravin a zemědělství.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 529. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé; 529. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci; 529. plenární zasedání: schůze skupiny Různé zájmy; 529. plenární zasedání EHSV.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 7. schůze pracovní skupiny komise COTER pro rozpočet EU.
 • CEBRE spolupořádá podnikatelskou misi do Belgie, 17. – 18. 10. 2017.

 

Čtvrtek 19. října

 • V rámci Rady EU zasednou: Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG).
 • Probíhá zasedání Evropské rady, program: migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o budoucnosti e-justice, 19. – 20. 10. 2017, Tallinn; Kongres ke kruhovým zakázkám II, 18. – 19. 10. 2017, Tallinn; 16. fórum k evropskému turismu.
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVY: o daní a clech s Pierrem Moscovicem, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla; Jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB); HLASOVÁNÍ: Jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB); Evropská poradní komise pro řízení v oblasti statistiky: nominace do předsednictva; ROZPRAVA: Přezkoumání přenesené pravomoci a prováděcích opatření.
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: ROZPRAVA: Lepší služby v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass); HLASOVÁNÍ: Přijaté stanoviska ve formě listu k žádosti (žádostem) o mobilizaci EGF; Provádění evropské strategie v oblasti zdravotního postižení; Boj proti nerovnostem jako prostředek na podporu vytváření pracovních míst a růstu; ROZPRAVA: Rozpočtová pravidla, která se vztahují na všeobecný rozpočet Unie; Prezentace pracovního dokumentu útvarů Komise s názvem Vývoj v oblasti zaměstnanosti a sociální situace v Evropě v roce 2017 (ESDE).
 • Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá konferenci o klimatické spravedlnosti.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 529. plenární zasedání EHSV; TEN/637 – 3. schůze studijní skupiny Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků.

 

tek 20. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost.
 • Probíhá zasedání Evropské rady, program: migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o budoucnosti e-justice, 19. – 20. 10. 2017, Tallinn; Konference o životním prostředí ve spolupráci s Eesti Energia, Tallinn,
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/716 – Přístup ke spravedlnosti na vnitrostátní úrovni v souvislosti s opatřeními provádějícími právo EU v oblasti životního prostředí – druhá schůze studijní skupiny; 3. schůze zájmové skupiny Doprava.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční konference s názvem: Regiony a města k transformaci klimatu a energie, Percara, Itálie.

 

Sobota 21. října

 • Žádné akce.

 

Neděle 22. října

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 1. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 5. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 5. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 8. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

do 05. 01.

Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů

do 08. 01.

Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU< Archív novinek