Archív novinek

INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU – JAK SE ÚSPĚŠNĚ ZAPOJIT?


Zastoupení Evropské komise v ČR organizovalo 10. října pro české firmy informativní seminář věnovaný financování investic ze strany Evropské investiční banky, která byla pověřena spravovat finanční toky v rámci Investičního plánu pro Evropu – jehož hlavním nástrojem je Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Banka EIB půjčuje či poskytuje garance na financování projektů z oblasti infrastruktury, energetiky, životního prostředí, inovací a na podporu malých a středních podniků. Podpora investic MSP je umožněna přes výhodné úvěry (prostřednictvím záruk z EIB), které zprostředkovávají domácí banky. V České republice se tuto podporu MSP daří v posledních dvou letech dobře využívat. Naopak, projekt v oblasti domácí infrastruktury či velký úvěr do podnikové sféry – s finanční podporou EFSI – zatím v ČR nemáme.


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) již dnes poskytuje úvěry, záruky a kapitálové vstupy podporované státem a EFSI. Finanční nástroje jsou bezpochyby efektivnější než jednorázové nenávratné dotace. Mají větší pákový efekt, méně zatíží veřejné rozpočty v dlouhodobém horizontu a eliminují neefektivní projekty. V porovnání s dotacemi existuje menší riziko pokřivení tržního prostředí i zneužití veřejných prostředků. V novém programovacím období EU po roce 2020 se jejich podíl na financování pravděpodobně zvýší na úkor klasických dotací. V ČR mohou podnikatelé využít program ZÁRUKA 2015 až 2023 poskytující portfoliovou záruku pro malé podnikatele či individuální záruku pro sociální podnikatele. Záruky jsou poskytovány přes domácí banky.


Dlouhodobou zkušenost s financováním ze zdrojů Evropské investiční banky a se zapojením do programů fondu EFSI mají i komerční banky v ČR (ČSOB, Česká Spořitelna, a.s., ČMZRB, a.s., Equa Bank, a.s., Unicredit, Komerční Banka a Genesis Private Equity Fund). Výhodou garancí z EIB možnost financování projektů, a to i s vyšší než obvyklou mírou rizika. V porovnání se strukturálními fondy jsou podmínky výhodných úvěrů méně administrativně náročné a schválení probíhá v rámci běžného úvěrového procesu velmi rychle. Při splnění určitých podmínek, úvěrové produkty podpořené z fondu EFSI lze kombinovat s fondy EU.


Seminář se konal během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 10. října 2017. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU tento seminář zajišťovala.

 

                                                                                                     ***
Program

 

Prezentace ze semináře:


Zdeněk Čech, Evropská komise
Hana Nylander-Kaloudová, EIB
Michal Pluta, ČMZRB
Jakub Tomaštík, ČSOB
Stanislav Němeček, RAPTECH, s.r.o.< Archív novinek