Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (30. 10. - 5. 11. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí se v Evropském hospodářském a sociálním výboru uskuteční 1. schůze studijní skupiny k nové strategii průmyslové politiky EU.
 • Estonské předsednictví pořádá ve čtvrtek a v pátek konferenci na téma spolupráce EU a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: společné hrozby, společná řešení?

Pondělí 30. října

 • V rámci Rady EU zasedá: Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Skupina Nicolaidis.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/833 – Komplexní přístup k průmyslové politice – 1. schůze studijní skupiny; NAT/724 – Výhody komunitně vedeného místního rozvoje – 2. schůze studijní skupiny.

Úterý 31. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Poradci/Atašé; Poradci/Atašé pro finance; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina radů pro finanční věci.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Cesty k uplatňování práv: posilování postavení mladých Evropanů; INT/832 – „Zelenou malým a středním podnikům“ – 1. schůze studijní skupiny.

 

Středa 1. listopadu

 • V rámci estonského předsednictví proběhne následující akce: Konference "Otevřená licence, otevřený obsah, otevřená data: nástroje pro rozvoj digitálních humanitních věd", 1. – 3. 11. 2017, Tartu.

 

Čtvrtek 2. listopadu

 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Otevřená licence, otevřený obsah, otevřená data: nástroje pro rozvoj digitálních humanitních věd", 1. – 3. 11. 2017, Tartu; Spolupráce EU a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: společné hrozby, společná řešení?, 2. – 3. 11. 2017, Tallinn; Setkání ředitelů telekomunikačních společností na vysoké úrovni, 2. – 3. 11. 2017, Tallinn.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční akce s názvem: "Reflecting on Europe" - setkání partnerství pro regionální rozvoj Västernorrland, Švédsko.

 

tek 3. listopadu

 • V rámci Rady EU proběhne: Politický a bezpečnostní výbor
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Otevřená licence, otevřený obsah, otevřená data: nástroje pro rozvoj digitálních humanitních věd", 1. – 3. 11. 2017, Tartu; Spolupráce EU a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: společné hrozby, společná řešení?, 2. -3. 11. 2017, Tallinn; Setkání ředitelů telekomunikačních společností na vysoké úrovni, 2. – 3. 11. 2017, Tallinn.

Sobota 4. listopadu

 • Žádné akce.

 

Neděle 5. listopadu

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 01. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 05. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 05. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 08. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

do 03, 01,

Veřejná konzultace týkající se spravedlivého zdanění digitální ekonomiky

do 04. 01.

Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

do 05. 01.

Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů

do 08. 01.

Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

do 09. 01.

Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

do 14. 01.

Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o ohlašovacích formalitách lodí (prostředí Evropského jednotného námořního portálu)

do 18. 01.

Veřejná konzultace o používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě

 < Archív novinek