Archív novinek

Cercle Tcheque - diskuse o přípravách na předsednictví


Dne 16. července 2008 se sešli zástupci českých institucí a agentur v Bruselu s poslancem Evropského 335200473_mzeh9_th_1.jpgparlamentu Janem Březinou, zaměstnanci Evropských institucí a české státní správy, aby společně diskutovali o vzájemné komunikaci českých subjektů v rámci příprav na české předsednictví v Radě EU.

 

Účastníci setkání se shodli na důležitosti vzájemné informovanosti ústředí, regionů, Stálého zastoupení, podnikatelských zastoupení a agentur působících v Bruselu, ale i českých zaměstnanců institucí EU a dalších českých aktérů na regionální, národní i evropské úrovni v rámci příprav a později realizace českého předsednictví. Pro kvalitní zvládnutí předsednické 335200916_bgaab_th_1.jpgrole je nezbytné nastavit efektivní komunikaci prioritních témat, kalendáře akcí a organizačního zajištění mezi pražským ústředím a Bruselem. Nastavený mechanismus je však nutné nadále udržovat "při životě". Čím kvalitnější příprava proběhne v období před samotným předsednictvím, tím větší má předsednictví šanci na úspěch, zaznělo z úst panelistů. 

 

335207036_xaelj_th_1.jpgNa panelu vystoupili europoslanec Jan Březina, Karel Ježek z Generálního sekretariátu Rady, Ondřej Karas z Úřadu vlády ČR a Pavel Dobeš z Pražského domu. O moderování večera se postarali zástupci CEBRE - Michal Kadera a Alena Vlačihová.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  < Archív novinek