Archív novinek

Zájmy ČR a přijetí eura


Ve středu 17. září 2008 se v Praze v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční již čtvrtý ročník Evropského fóra podnikání (EFP), věnovaný tentokrát otázkám, spojeným s procesem přijímání společné evropské měny v České republice.

 

Cílem konference je nabídnout účastníkům aktuální informace o stavu příprav na přijetí společné evropské měny a také možnost zúčastnit se diskuse na téma náklady a přínosy přijetí eura z pohledu jednotlivých zájmových skupin a České republiky jako celku.

 

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky národní koordinátor zavedení eura v ČR a členové jeho týmu, představitelé České národní banky, nositelé zahraničních zkušeností se zavedením společné evropské měny, představitelé akademické sféry zabývající se náklady a přínosy přijetí eura v ČR a zástupci zájmů podnikové sféry.

 

Evropské fórum podnikání, jehož 4. ročník se koná 17. září 2008 od 9 do 17.30 hodin v jednacím sále č. 205 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pořádá NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Hlavním mediálním partnerem je portál BusinessInfo.cz.
 
Program a přihláška na konferenci je k dispozici na webových stránkách: www.efp.cz.< Archív novinek