Archív novinek

Seminář: EU ENERGETICKÁ POLITIKA – PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY PRO PROGRAMY SPOLUPRÁCE, 25. listopad, Brusel


logo_cebre_120x80_pixelu.jpg czechtrade_logo_slovni_urceni_barevne_cz.jpg  soubor_1.jpg

 

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii ve spolupráci s agenturou CzechTrade a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás v rámci seminářů pořádaných k programům vnější pomoci Evropské unie třetím zemím dovolují pozvat na sektorový seminář

 

EU ENERGY POLICY – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR COOPERATION PROGRAMMES

 

Místo konání:   Thon Hotel Brussels City Centre, Avenue du Boulevard 17, 1210, Brusel, Belgie

Datum:            25. listopad 2008

Vložné:            165,- EUR (zahrnuje občerstvení v rámci programu, oběd a dokumentaci)

Registrace do:  24. října 2008

Jednací jazyk:   angličtina

 

Webová stránka sektorových seminářů - program, registrace, další podrobné informace

 

Mediálním partnerem akce je server http://www.euractiv.cz/

 

 

Své případné dotazy směřujte na následující osoby:

 

Viktor Vodička, Stálé zastoupení České republiky při EU

Tel: +32-2-2139 213, E-mail: viktor_vodicka@mzv.cz

 

Michal Kadera, CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Tel: +32-2-213 94 50, E-mail: cebre.europe@mail.be

 

Michal Neumann, CzechTrade Belgie

Tel: +32-2-213 94 60, E-mail: brussels@czechtrade.cz  

  


  

O semináři

 

Sektorové semináře představují jednak možnost seznámit se s aktuálními programy EU v oblasti rozvojové a vnější pomoci, kterou EU každoročně třetím zemím poskytuje, a především pak také příležitost nalézt mezi firmami z ostatních členských států vhodného partnera pro další spolupráci.

 

Seminář je primárně určen firmám, jež se aktivně zabývají poradenstvím v této oblasti nebo i s tím související projekční činností a designem. Účastníci semináře se budou moci dozvědět od zástupců Evropské komise, co nového se chystá v programech vnější pomoci pro sektor Energetiky a jaké jsou postupy při účasti v soutěži a nabídkových řízeních EU.

 

Odpolední část semináře je zaměřena na individuální setkání mezi zástupci firem přítomných na semináři. Vzhledem k tomu, že firmy ze starých členských zemí EU se již v prostředí programů rozvojové spolupráce pohybují delší dobu, může být pro české účastníky jistě zajímavé a užitečné se s těmito firmami potkat a vytvořit si tak předpoklady pro případnou další spolupráci.

 

Mediálním partnerem akce je EurActive.cz   euractiv_logo_120x60_2.gif< Archív novinek