Archív novinek

Průmyslníci varují: Na občany i firmy drtivě dopadne navrhované aukční obchodování s povolenkami na emise CO2


 

České občany čeká zdražování elektrické energie a tepla, výrazné zvyšování míry inflace a poklesu jejich životní úrovně. Kvůli návrhu Evropské Komise o obchodování s povolenkami na emise CO2 aukčním způsobem po roce 2012, budou totiž výrazně nákladově zatíženy firmy v energeticky náročných odvětvích. Tato odvětví kvůli nákupům povolenek přijdou o desítky miliard korun ročně - v roce 2020 to bude až 62 miliard korun. To se odrazí v tržbách výrobců a situace se následně promítne do cen zboží pro spotřebitele. K takovému závěru dochází 120 stránková "Studie předpokládaných dopadů systému obchodování s povolenkami na emise CO2 po roce 2012 na ekonomiku ČR“, jejíž vypracování zadal Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

„Očekává se, že v aukcích se v prvním roce vybere v Evropské unii celkem 33 miliard eur v prvním roce. V samotné  České republice to bude něco kolem 37,5 miliard Kč,“ říká Josef Zbořil.

 

Závěry:

-  Svaz průmyslu a dopravy ČR odmítá současné nastavení systému aukcí i z toho důvodu, že ho považuje za málo efektivní ve snaze za snížení CO2.

- Svaz průmyslu a dopravy ČR a jeho členské svazy a asociace žádají vládu, aby při vyjednávání v EU vzala v potaz tuto hrozbu a své stanovisko opřela o tyto kvalifikované a objektivně získané informace.

- Svaz průmyslu a dopravy ČR bude své postoje prosazovat v rámci a ve spolupráci s dalšími evropskými zaměstnavatelskými organizacemi.

 

Více informací naleznete zde: http://www.spcr.cz/cz/dynamic/article.php?artid=2263

 

Zdroj: Svaz průmymslu a dopravy ČR< Archív novinek