Archív novinek

Čeští podnikatelé hlasovali v Evropském parlamentu


Více než šest set podnikatelů debatovalo a následně hlasovalo 14. října v Evropském parlamentu o současných problémech evropské ale i světové ekonomiky. Historicky první akci nazvanou Evropský parlament podniků uspořádalo sdružení obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES s cílem upozornit na „demokratický deficit“ podnikatelů v konzultačním procesu legislativy EU. Evropští podnikatelé se vyjweb11.jpgadřovali k otázkám, které souvisí s aktuálním děním v podnikatelském prostředí. Českou republiku reprezentovalo 20 podnikatelů, kteří se před hlasováním v Evropském parlamentu setkali na pracovní snídani pořádané CEBRE se zástupci evropských institucí, Stálého zastoupení ČR při EU a podnikatelských organizací.

 

 

 

 

Evropského parlamentu podniků se zúčastnilo celkem 638 hlasujících podnikatelů ze zemí Evropské unie a 17 nehlasujících pozorovatelů ze zemí mimo EU. Za dobu svého předsedání jsem během plenárního zasedání ještě tolik účastníků v tomto sále neviděl“, řekl s potěšením a kapkou sarkasmu předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pottering. Během tří odpoledních zasedání – Podnikání bez bariér, energetika a klimatické změny a Podnikatelská Evropa, hlasovali podnikatelé o celkem 9 legislativních návrzích a potvrdili tak svou schopnost účastnit se legislativního procesu EU.

 

 

Jak vyplynulo z výsledků hlasování, podnikatelé značně podporují návrhy týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (500:37), komunitárního patentu (508:52) a zahrnutí analýzy dopadu na malé a střední podniky do všech legislativních návrhů (434:74). První dva návrhy si kladou za cíl usnadnit podnikání na vnitřním trhu EU a odstranit tak překážky bránící plynulému obchodu. Náklady na dnešní evropský patent v šesti zemích EU činí 22 tisíc eur, pro celou EU pak 82 tisíc euro. V případě přijetí komunitárního patentu se náklady na patent sníží přibližně na 20 tisíc euro s platností pro všech 27 zemí Unie. Analýza dopadu má za cíl vyvarovat se další administrativní zátěži a negativních důsledků přijímané legislativy.

 

Překvapivě dopadly výsledky hlasování o energetických a klimatických výzvách. 70% podnikatelů uvedlo, že jim není znečišťování životního prostředí lhostejné. Proto se domnívají, že by měla být ve veřejných zakázkách uváděna environmentální kritéria, která by vedla veřejné instituce k nákupu „zelených“ výrobků a služeb. 68% podnikatelů je rovněž připraveno provést ve své firmě energetický audit účinnosti. Polovina podnikatelů pak z důvodu snížení konkurenceschopnosti nesouhlasí s tím, aby byly vedeny jednotné akce na úrovni EU v oblasti snižování CO2. Podnikatelé rovněž vyjádřili vůli pomoci vzdělávacím institucím ve svých regionech vyvinout vzdělávací programy, které by odstranily nedostatky ve vzdělání a podpořily podnikatelské záměry. Po zasedání byly podnikatelům položeny otázky týkající se současné krize. Dvě třetiny podniků potvrdily, že v důsledku současné finanční krize očekávají nutnost výrazných úprav svých investičních strategií. Polovina zúčastněných uvedla, že zpřísnění podmínek při poskytování úvěrů v posledních měsících na jejich podniky výrazně dolehlo. Výsledky hlasování byly předloženy francouzskému předsednictví v Radě EU a dalším evropským a národním institucím.

 

Čeští podnikatelé strávili celý den diskusí o evropských návrzích, dopoledne diskutovali na pracovní snídani CEBRE a během oběda zavítali na zastoupení Středočeského kraje v Bruselu. Na pracovní snídani hovořili o nutnosti snižování administrativní zátěže a projektu jednotných kontaktních míst s Petrem Dolejším ze Stálého zastoupení ČR při EU, o energetice a klimatických výzvách s europoslanecm Janem Březinou, o komunitárním patentu s čestným prezidentem Hospodářské komory ČR Jaromírem Drábkem a o modrých kartách s Pavlem Boudou z kabinetu eurokomisaře Špidly. < Archív novinek