Archív novinek

Pracovní snídaně na téma Greening Transport


Tisková zpráva 

Brusel, 5.listopadu

99% externích nákladů silniční dopravě je již internalizováno! Zdůrazňují silniční dopravci

 

 

Evropská komise ve snaze učinit dopravní sektor šetrnější k životnímu prostředí představila v létě novou strategii, která by měla zajistit, aby poplatky v dopravě odrážely skutečné náklady celé společnosti. V červenci Komise navrhla novelizaci směrnice o Eurovinětách. Návrh umožňuje členským státům podrobit nákladní vozidla poplatkům za externí náklady jako je znečištění ovzduší, hluk a kongesce. Komise odhaduje, že internalizace externích nákladů v silniční dopravě bude mít přínos na snížení nákladů spojených s kongescemi o jednu miliardu eur a sníží negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí.

 

 

Přijetí novelizované směrnice o Eurovinětách bude mít velký dopad na konkurenceschopnost silniční dopravy v Evropě. Dopravci budou muset platit za externí náklady, které způsobují společnosti, což jistě povede ke zvýšení cen. Remi Mayet z Evropské komise na pracovní snídani pořádané CEBRE na téma Greening Transport pořádané 5. listopadu 2008 v Bruselu zdůraznil, že: „Průměrné zvýšení mýtného pro silniční dopravce by mělo být maximálně o 25%, což povede ke zvýšení nákladů na dálkovou dopravu maximálně o 3-4%. Na druhou stranu návrh přinese snížení počtu kongescí, zmírnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí a úsporu paliva.fototic2_2_1.jpg

 

Silniční doprava je již dnes podrobena řadě environmentálních opatření, důležité je zajistit efektivnější redistribuci takto získaných příjmů členskými státy. “99% externích nákladů bez kongescí je již silniční dopravou internalizováno a je nepřijatelné silniční dopravu podrobit dalším poplatkům, bez hloubkových analýz. Proto požadujeme aplikovat “cheapest cost avoider” princip”, říká Michael Nielsen z International Road Transport Union (IRU). Železniční dopravci upozorňují, že jsou již podrobeni externím nákladům, a proto by měla Euroviněta umožnit členským státům zpoplatnit i nákladní vozidla. “Všechny dopravní prostředky musí podléhat stejným podmínkám a členské státy musí mít právo, zpoplatnit externí náklady kamionům”, říká Johannes Ludewig z Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER). Náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp přislíbil, že: „České předsednictví bude hledat vyváženost mezi různými režimy a bude diskutovat se širokou veřejností.“

 

 

Pro další informace kontaktujte - CEBRE

Tel: +32.2.2139.450, fax: +32.2.2139.451, e-mail: cebre.europe@mail.be, URL: http://www.cebre.cz 

 

Tisková zpráva dokument ve formátu doc< Archív novinek