Archív novinek

Konference „Zastupování zájmů v EU“ a Seminář o Lobbyingu


 

Lobbing by měl mít rytířského ducha!

 

Rytířský sál horní komory Parlamentu České republiky byl 11. listopadu 2008 svědkem ojedinělé diskuse na vysoké úrovni o efektivním zastupování zájmů v ČR a v Evropské unii. Cílem konference „Zastupování zájmů v EU“ bylo zhodnotit, jak se daří  zástupcům státní správy a soukromého sektoru prosazovat své zájmy na národní a evropské úrovni. Lobbování je soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u státních orgánů a jeho představitelů. Nejen v ČR má ale slovo lobbing negativní konotaci.

 

 

 web_7.jpgZastupování zájmů není výsadou soukromého sektoru, ale každodenní prací politiků, úředníků ale i jednotlivců, kteří prosazují zájmy svých resortů, regionů či země. Internetový slovník Wikipedia uvádí pod definicí lobbingu slovo korupce. Ovlivňování a prosazování zájmů může totiž snadno přejít ve zneužívání svěřené pravomoci nebo vlivu k soukromému či skupinovému prospěchu. „Přeji si, aby se do našich řad navrátil rytířský duch, neboť jej český lobbing postrádá“, zahájil konferenci předseda Senátního evropského výboru Luděk Sefzig. Podle více než dvou třetin respondentů ankety CEBRE si lidé lobbing v Čechách spojují s korupcí a nečastějším terčem lobbistů jsou právě politici.

 

Lobbing má však svá psaná a nepsaná pravidla. O efektivnosti etického kodexu je možné polemizovat, dodržování zásad slušného chování je však známkou důstojnosti každého lobbisty a korektnost bezpochyby zvyšuje jeho legitimitu. Předpokladem dobrého lobbingu na rozdíl od vnímání veřejnosti nejsou pouhé komunikační a reprezentativní dovednosti, ale především technické znalosti procedur, institucionálních vazeb a pravidel.

 

„V Evropské unii jsme teprve nováčky – velkou příležitostí naučit se formulovat stanoviska a pozice pro nás bude předsednictví v Radě EU“, otevřel druhý blok náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. „Hrozny sklízené v Bruselu nejsou kyselé a naši kolegové je dovedou sklízet“, přijel kolegy povzbudit Pavel Bouda z kabinetu komisaře Špidly. „Hájit zájmy vůbec není nic špatného a my se musíme s naším členstvím naučit zacházet“, dodal Bouda. Ve stejném duchu upozornil publikum Daniel Guéguen, významný evropský lobbista, na potřebu koalic v rámci Unie a schopnost vyjednávat. „Česká republika je plnoprávným členem a tak se musí chovat“, zdůraznil Guéguen, který na konferenci pokřtil český překlad daniel_web.jpgsvé knihy „Evropský lobbing“.

 

Bruselský labyrint má mnoho psaných a nepsaných pravidel a prosazování zájmů je vnímáno pozitivně jako způsob dosažení kompromisního stanoviska. Bruselští úředníci jsou tudíž k lobbistům otevření, což pozitivně hodnotil Radek Špicar, poradce Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku. Otevřenost a ochota k vyjednávání může být důvodem, proč 80% z dotázaných ankety CEBRE uvedlo, že lze Unii považovat za příležitost pro prosazení zájmů, které nelze prosadit přes národní úroveň. A jak se vypořádat se složitostí evropských procedur v malé a střední firmě? Zde vidí Ivan Voleš z Hospodářské komory ČR společně s Janem Wiesnerem z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Stanislavem Kázeckým ze Svazu průmyslu a dopravy ČR velkou úlohu podnikatelských zastoupení, která u evropských institucí a platforem zastupují především malé a střední podnikatele a hájí jejich zájmy. O tom, že je lobbingu podnikatelských asociací nadmíru vnímán pozitivně svědčí i výsledky ankety, které jej hodnotí jako efektivní a opodstatněný. Aby byl ještě lepší, požadují podnikatelé zlepšit spolupráci s ministerstvy na přípravě mandátů a instrukcí ČR.

 

Na konferenci se svým příspěvkem dále vystoupil první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který vyzdvihnul význam konzultačních orgánů jako je Výbor regionů a také potřebu zaměřit svou činnost rovněž na Evropskou investiční banku. Arnošt Marks přirovnal lobbing v trefné metafoře ke hraní karet s přáteli. I tak je ale podle něj potřeba vědět, jaké karty má člověk v ruce a mít dlouhodobou strategii. Podle Tomáše Sedláčka z ČSOB je hlavním principem lobbingu „sjednotit se“. Konferencí účastníky provázel Michal Kadera z CEBRE a Monika Pajerová z ANO pro Evropu.

 

Partnery konference byli ČEZ, a.s., Eutopean Training Institute, EBAQUE a Westminster. Mediálními partnery servery BusinessInfo.cz, EurActiv.cz a časopisy LOBBY, Podnikatel, Prague Leaders Magazine a INSIDE LG. Konferenci Zastupování zájmů v EU uspořádal Senát PČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU díky projektu Posilování kapacity sociálních partnerů financovanému z ESF.

 

Konferenci předcházel seminář o lobbyingu, který se konal na půdě Svazu průmyslu a obchodu.

 

Stenozáznam z konference (včetně překladu Daniela Gueguéna) dokument ve formátu doc

 

Pro další informace kontaktujte Michala Kaderu, ředitele CEBRE

Tel: +32.2.2139.450, fax: +32.2.2139.451, e-mail: cebre.europe@mail.be, URL: http://www.cebre.cz < Archív novinek