Archív novinek

České předsednictví: Řešení pro obnovu podnikatelské důvěry?


Nadcházející české předsednictví slibuje, že se zaměří na odstraňování bariér na vnitřním trhu. Podnikatelský sektor takovou snahu dlouhodobě podporuje. Nicméně, jak realistický je tento cíl? Jaké jsou přetrvávající bariéry? České předsednictví si vyžádalo dvě studie – první od Evropské komise zaměřenou na dopad rozšíření EU z roku 2004, druhou z pera OECD analyzující vnitřní trh.

 

web1_12.jpg V pondělí 3. prosince diskutovali na půdě Českého domu zástupci podnikatelského sektoru, europoslanci a představitelé nadcházejícího Českého předsednictví v Radě EU své názory na budoucí ekonomický rozvoj EU. Nadcházejících šest měsíců bude ve znamení mnoha změn. V prvé řadě zdědí CZ PRES velké množství započatých aktivit a návrhů od francouzského předsednictví. Zadruhé se bude muset vypořádat s finanční krizí, která otřásá důvěrou ve finanční sektor v Evropě a zdůrazňuje potřebu lepšího podnikatelského prostředí. Zatřetí, ale neméně významnou události, bude končící mandát zástupců Evropského parlamentu a později i Evropské komise.

 

Na úvod pracovní snídaně informoval ředitel sekce evropských záležitostí MPO ČR Jan Procházka, že bude v průběhu českého předsednictví kladen důraz zejména na vnitřní trh, lepší regulaci, energetiku, inovace a průmysl. Evropská komise a OECD také vydají během českého předsednictví dvě zprávy, které se zaměří, jak na analýzu dopadu rozšíření EU z roku 2004, tak i na identifikaci přetrvávajících bariér vnitřního trhu a potenciálního přínosu jejich odstranění. Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ by mělo toto úsilí reflektovat. Ani agenda zděděná po francouzském předsednictví nebude opominuta. CZ PRES bude pokračovat v hledání kompromisu u navrženého statutu evropské soukromé společnosti a komunitárního patentu. Dále pomůže členským státům implementovat nově přijatá opatření jakými jsou „Small Business Act“ a směrnice o službách a  bude pracovat na návrzích typu klimaticko-energetický balíček.

 

Dle slov Petra Dolejšího, atašé pro hospodářskou politiku ze Stálého zastoupení ČR při EU: „Musí být nalezena vazba mezi „Small Business Act“ a záchranným plánem Evropské komise. Lepší regulace a zdravý vnitřní trh by měly podpořit evropskou ekonomiku“. Na druhou stranu, jak zmínil Ben Butters z EUROCHAMBRES „... obojí (lepší regulace i silnější vnitřní trh) v záchranném plánu Evropské komise chybějí“.

 

 

Zástupci českého podnikatelského sektoru Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ivan Voleš z Hospodářské komory ČR hodnotí priority českého předsednictví velmi kladně a s prioritními tématy své vlády se ztotožňují. Pozornost kladená na lepší podnikatelské prostředí zlepšující konkurenceschopnost evropských společností bez vytváření dalších bariér je z jejich strany více než vítána. Přesto se i nadále objevují kontroverzní návrhy (často skryté za zelenou „hysterií“). To by mohlo být částečně způsobeno názorovou růzností v jednotlivých formacích Rady. Ačkoliv je mnoho problémů spojeno s podnikatelským prostředím, pouze některé jsou diskutovány v rámci Rady pro konkurenceschopnost. Zástupci podnikatelského sektoru a státní správy ČR se shodli na tom, že: „Pro lepší fungování vnitřního trhu a evropského ekonomického rozvoje potřebuje EU spíše horizontální než sektorový přístup “.

 

Pracovní snídaně byla organizována CEBRE ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

Tisková zpráva 

 

Další informace v anglickém jazyce jsou k dispozici zde

 

Pro další informace, kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu na tel: +32.2.2139.450, Fax: +32.2.2139.451, e-mail: cebre.europe@mail.be, URL: http://www.cebre.cz < Archív novinek