Archív novinek

100% OBCHODOVÁNÍ S EMISNÍMI POVOLENKAMI ZNIČÍ V MNOHA STÁTECH PRŮMYSLOVÝ A ENERGETICKÝ SEKTOR A ZVÝŠÍ CENU ZA 1 MWH O € 2,50. PŘEJEME SI TO?


 

Několik europoslanců diskutovalo se zástupci českého a evropského podnikatelského sektoru 2. prosince o dopadech navrhovaného 100% obchodování s emisními povolenkami v energetickém sektoru a metodách pro dosažení vytyčených ambiciózních redukčních cílů. Účastníci Policy café nazvaného 100% obchodování s emisními povolenkami v energetickém sektoru - konec elektráren na fosilní paliva? (ETS v EU po roce 2012)“ se shodli, že efektivnějším způsobem, jak snížit produkci CO2, by bylo spíše investovat do výzkumu a vývoje, než dramaticky zvyšovat externí náklady firem.

 

p1050504.JPGEuroposlanec Jan Březina (EPP-ED), člen výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) uvedl na začátku debaty, že „Odebírání peněz podnikatelům prostřednictvím 100% obchodování s emisními povolenkami může být velmi nebezpečné – neboť může vést ke snižování investic do moderních elektráren, výzkumu a vývoje a může zapříčinit zvyšování cen elektřiny“. V odpovědi na otázku, zda by europoslanci měli nebo neměli o tomto návrhu hlasovat během plenárního zasedání v prosinci, Březina zdůraznil, že je mnohem důležitější učinit správné nežli rychlé rozhodnutí. Dle jeho názoru ještě není klimaticko-energetický balíček připraven pro hlasování. Europoslanec Paul Rübig (EPP-ED), člen ITRE a prezident SME Global, zdůraznil, že sporem není záměr nebo cíle obsažené v klimaticko energetickém balíčku, ale metoda (EU ETS), jak jich dosáhnout. Rübig varoval: „Nechte peníze ve firmách, tak mohou investovat do výzkumu a vývoje a inovací.“

 

Podnikatelský sektor reprezentovaly na setkání v Evropském parlamentu společnosti ČEZ, a.s. a RWE AG. Zuzana Krejčiříková, ředitelka evropské agendy skupiny ČEZ, zdůraznila zásadní aspekt, že nové členské státy budou do roku 20121 dostávat 60-90% povolenek zdarma. „100% obchodování s emisními povolenkami znamená skokové zvýšení externích nákladů přes noc o 97 mld. euro pro období 2013–2020 ve srovnání s 62 mld. euro, které plánují energetické společnosti z nových členských států investovat do nových elektráren během stejného období.“ Matthias DUERR, ředitel bruselské kanceláře RWE AG, to svými slovy potvrdil: „100% obchodování s emisními povolenkami zvedne náklady elektráren a povede ke zpožděným a sníženým investicím – to přímo zvýší cenu 1 MWh o 2,50 euro!

 

V následující diskusi se zástupce německé BDI Bernd Dittmann dotazoval na pozici Evropského parlamentu, bude Rada schopna najít široce podporovaný kompromis? Europoslanci zdůraznili, že současný tlak by neměl vézt k předčasné a unáhlené volbě. Zástupce EURELETRIC zmínil velmi specifickou a obtížnou pozici energetického sektoru, která se vztahuje k EU ETS a argumentoval, že obchodování bude předvídatelné a transparentní.

 

Policy Cafe se konalo v úterý 2. prosince v Evropském parlamentu a bylo organizováno CEBRE a europoslancem Janem Březnou ve spolupráci s níže zmíněnými partnery.

 

Partneři Policy Cafe byli: EPP-ED, ČEZ, a.s., SME UNION of EPP, RWE AG.

 

Prezentace ČEZ v anglickém jazyce

Prezentace RWE AG v anglickém jazyce  

 

Pro další informace, kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu na tel: +32.2.2139.450, Fax: +32.2.2139.451,

e-mail: cebre.europe@mail.be, URL: http://www.cebre.cz 

 

Tisková zpráva< Archív novinek