Archív novinek

Brožura PODNIKÁNÍ BEZ BARIÉR


Víte, jaké jsou překážky vnitřního trhu v oblasti daní, norem, patentů a služeb?

 

 

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s CEBRE připravila pro podnikatele brožurku o překážkách na vnitřním trhu EU.  Jejím cílem je informovat o přetrvávajících bariérách ve čtyřech specifických oblastech, které se dotýkají každodenního života malých a středních podniků a navrhnout vhodná řešení na jejich odstranění. MSP, které v ČR tvoří 99,8 % všech podnikatelských subjektů se často potýkají s nedostatečnou kapacitou sledovat vývoj legislativy na evropské úrovni z personálních, finančních, časových ale i jazykových důvodů, proto jsme pro podnikatele zpracovali přehled klíčových bariér vnitřního trhu a vývoj evropské legislativy v této oblasti. Brožura by měla sloužit jako příspěvek českých podnikatelů Českému předsednictví při odbourávání překážek na vnitřním trhu.

 

Podnikatelé za největší bariéry považují zejména administrativní zátěž, početné výjimky různě aplikované v rámci EU, neuznávání kvalifikací, přechodná období na unijním trhu práce a nepřehlednost a roztříštěnost evropské legislativy.  

 

Publikace s názvem „Podnikání bez bariér“ byla zpracována v rámci projektu podpořeného odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Hlavními pilíři realizace projektu bylo uspořádání 4 kulatých stolů k jednotlivým uvedeným tématům a jednoho závěrečného workshopu, za účasti zástupců státní správy, podnikatelů a veřejnosti. Dále pak vydání publikace s CD s názvem Podnikání bez bariér.

 

Publikace bude v tištěné podobě k dispozici zdarma od ledna 2009 ve všech krajských městech ČR na Jednotných kontaktních místech Hospodářské komory ČR a v Eurocentrech Úřadu vlády ČR. Elektronická verze ke stažení je i na internetových stránkách Hospodářské komory České republiky www.komora.cz a také na informačním portálu o EU www.euroskop.cz. Projekt byl realizován průběžně od května roku 2008 do prosince 2008.

 

 

Máte-li k těmto tématům jakékoliv dotazy či náměty, neváhejte nás kontaktovat na cebre.europe@mail.be!< Archív novinek