Archív novinek

Terry Miller představil výsledky indexu ekonomické svobody za rok 2009


Americký velvyslanec a ředitel centra Heritage Foundation pro mezinárodní obchod a ekonomiku Terry Miller dnes představil v Evropském parlamentu výsledky měření ekonomické svobody ve 179 zemích za rok 2009. Index hodnotí otevřenost ekonomiky na základě deseti indikátorů jako je monetární, fiskální, pracovní, obchodní, finanční a investiční svoboda, ale i velikost státního aparátu, korupce a situace v oblasti vlastnických práv. Země s největší svobodou jsou v pořadí Hong Kong, Singapur a Austrálie. Nejlepší z EU je Irsko, které dosáhlo 4. příčky. Poslední místo získala Severní Korea. Česká republika se umístila na 37. místě, ihned za Slovenskem, a její výsledky odpovídají průměru EU-27. Polepšit by si měla ČR ještě v oblasti korupce, vládních výdajů a u tzv. podnikatelské svobody. Pozitivní hodnocení zaznamenala kupodivu Gruzie (32. místo), která dosáhla nejlepších výsledků co do pracovní a fiskální svobody reflektující nízké daně a vysoce flexibilní pracovní trh. V první dvacítce se také umístilo 8 zemí z EU, mezi nimi např. Estonsko. Výsledky však neberou v potaz statistické a regionální diskrepance. Důležité je také indexy správně interpretovat, neboť nízká míra vládních výdajů nemusí nutně znamenat pozitivní výsledky (viz africké země). 


< Archív novinek