Archív novinek

Nové číslo CBT tentokrát o ekonomické krizi a vnitřním trhu!


 

V cebre_titul_2_2009_2_.jpgnovém čísle čtvrtletníku Czech Business Today se seznámíte s množstvím aktuálních informací z českého podnikatelského prostředí. První strana se věnuje přístupu podniků k financím ve světle finanční krize, která přerostla v krizi ekonomickou. O tom, jak Evropská investiční banka pomáhá podnikatelům získat prostředky na svou činnost, se dozvíte z interview s vice-prezidentkou EIB Martou Gajeckou.

 

 

Ve spojení s ekonomickou krizí a opatřeními jednotlivých členských vlád volají podnikatelé po co nejefektivnějším řešení. Tím je tzv. nepřímá podpora, která přispívá ke zdravému volnému trhu a kvalitnímu rámci podnikatelského prostředí. Podnikatelé zejména odmítají přímé podpory, které trh poškozují. Ochranářská opatření vnímají jako další bariéry. S bariérami se česká vláda hodlá vypořádat z pozice předsednické země v Radě EU. Zaměřila se na odbourávání bariér v rámci vnitřního trhu. Implementace směrnice o službách a zřízení jednotných kontaktních míst zmiňované na straně dvě se zdají být dobrým krokem v této oblasti.     

 

Třetí strana informuje o protikrizovém plánu české vlády a plánovaném Evropském jaderném fóru, které se bude konat v květnu v Praze. O tom, co přinesou závěry fóra, přemýšlí Zuzana Krejčiříková z ČEZ a.s.

 

Tématem poslední strany je Evropský rok kreativity a inovací, jehož slavnostní zahájení se uskutečnilo souběžně se zahájením českého předsednictví v Radě EU. U příležitosti českého předsednictví také proběhl  český ples v Bruselu. Dále se dočtete o debatě CEBRE s europoslanci v Evropském parlamentu na téma Small Business Act for Europe a o konferencích, které CEBRE uspořádalo na téma vnitřní trh a mezinárodní obchod.

  

Chcete se dozvědět, jaké jsou názory podnikatelů na předložené návrhy Evropské komise?

Přečtěte si bulletin CBT. 

 

 

CBT 2/2009 dokument ve formátu pdf

 

Archiv čtvletníku Czech Business Today< Archív novinek