Archív novinek

Jarní ekonomický výhled a barometr reformy


Dne 12.března proběhla tisková konference, na které zástupci BUSINESSEUROPE, prezident Ernest-Antoine Seillièri, generální ředitel Philippe de Buck a ředitel ekonomického úseku Marc Stocker ve svém projevu prezentovali přepokládaný výhled ekonomické situace v zemích EU, nastínili vhodné politické odezvy na podporu důvěry a ekonomické aktivity na následující náročné měsíce.  BUSINESSEUROPE vydává dvakrát ročně zprávu, která obsahuje analýzu současného a předpokládaného stavu evropského hospodářství. Je založena na průzkumech předních podnikatelských svazů ve 27 členských státech EU. Na tiskové konferenci také představili svou nejnovější aktualizaci průzkumu barometr reformy.
Celkové zlepšení vývoje v České republice v roce 2008 a odhady růstu HDP byly průměrné. V oblasti trhu práce, inovací a výzkumu byly výsledky zlepšení rovněž blížící se průměru EU. V oblasti veřejných financí a obchodních oblastech životního prostředí bylo zlepšení nad průměrem.


< Archív novinek