Archív novinek

Bariéry evropskému trhu práce nepomohou, ba naopak!


U kulatého stolu s názvem „Volný pohyb pracovníků – základní právo evropských občanů“ se dne 18. března sešli zástupci Evropských institucí, podnikatelů a členských států, aby s belgickou ministryní práce Joelle Milquet hovořili o dopadu přechodných období pro volný pohyb pracovních sil. Belgie patří společně s Německem a Rakouskem k zemím, které prozatím o zrušení přechodných období neuvažují. Konečné rozhodnutí však musí zaslat Evropské komisi do konce letošního dubna. „Uplatňovaná omezení jsou spíše politické než ekonomické povahy“, shodli se účastníci debaty. Otevření belgického pracovního trhu novým členským státům ministryně přislíbit nemohla, její rozhodnutí závisí na výsledcích budoucí debaty se sociálními partnery a regiony.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->img_4143.jpgJednání u kulatého stolu otevřel český velvyslanec v Belgii Vladimír Müller, který zdůraznil nepatrný podíl českých pracovníků na celkovém počtu imigrantů v Belgii a vysvětlil historické, právní a politické pozadí aplikovaných pracovních omezení. Belgická federální ministryně práce Joelle Milquet seznámila účastníky debaty s údaji, ze kterých bude Belgie při svém rozhodování o prodloužení přechodného období vycházet. Jsou jimi rostoucí nezaměstnanost a složitá politická situace se silnou opozicí v některých regionech. Přesto ministryně upozornila, že je příliš brzy pro předvídání výsledku vnitřního konzultačního procesu. O otevření pracovního trhu musí nejprve jednat se sociálními partnery.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla zpochybnil stávající omezení mobility pracovníků v rámci EU, které Evropská komise shledává kontraproduktivním s ohledem na pozitivní výsledky švýcarského referenda. Z úst Švýcarů zaznělo jednoznačné „ano“ pro otevření trhu práce pro bulharské a rumunské občany. „V případě Belgie pocházejí pouze 0,2% přistěhovalců z 8 nových členských států. Taková nízká čísla nemohou mít v žádném případě negativní dopad na belgický trh práce a belgickou ekonomiku,“ uvedl ŠPIDLA. Náměstek ministra pro zaměstnanost a sociální věci Michal Sedláček připomněl, že prioritou českého předsednictví je v této, stejně jako ostatních oblastech vnitřního trhu, odstranit veškeré překážky bránící mobilitě na evropském trhu práce. Předsednictví se též ztotožňuje s výsledky jednání EU v oblasti zaměstnanosti, které byly přijaty na neformálním setkání EPSCO v Luhačovicích a během posledního zasedání v Bruselu.

Poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro zaměstnanost Milan Cabrnoch se na toto téma dívá z jiného úhlu: „Jak budeme my jako politici vysvětlovat našim občanům ve volbách do Evropského parlamentu tato omezení, když pro ně neexistují žádné důvody?“ Představitel evropských zaměstnavatelů a předseda Výboru sociálních věcí v BUSINESSEUROPE, Jørgen Rønnest zpochybnil plány většiny členských států nadále dotovat zaměstnanost v dobách hospodářského poklesu. „Musíme být ambicióznější. Bez ohledu na krizi bychom měli hovořit o vytváření nových pracovních míst, nikoli usilovat o udržení míst stávajících,“ řekl Rønnest.      

V následné diskuzi zaznělo stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ohledně mobility pracovních sil. Téma ekonomické migrace bylo řešeno z širší perspektivy, včetně otázek týkajících se pracovníků přicházejících ze třetích zemí, atraktivity EU pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí a v neposlední řadě i flexibility a udržitelnosti této migrace.

Debatu u kulatého stolu organizovalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a velvyslanectví České Republiky v Belgickém království v prostorách Českého centra v Bruselu dne 18. března 2009.

 

Tisková zpráva ke stažení

V případě zájmu o další informace se prosím neváhejte obrátit na Michala Kaderu, ředitele CEBRE

Tel: +32 2 2139 450, Fax: +32 2 2139 451, E-mail: cebre.europe@mail.be< Archív novinek