Archív novinek

„Legislativní překážky na jednotném trhu – názory české občanské společnosti“


  Evropský hospodářský a sociální výbor si Vás dovoluje pozvat na debatu

 

„Legislativní překážky na jednotném trhu – názory české občanské společnosti
která se koná v pondělí 25. května 2009, od 14:00 do 17:30
v prostorách Hospodářské komory České republiky,
Freyova 27, 190 00 Praha 9

 

Cílem je seznámit se s Vašimi zkušenostmi spojenými s rozvojem jednotného trhu EU a zároveň představit činnost EHSV probíhající v této oblasti. Tímto způsobem je možné navázat plnohodnotný dialog, vyměnit si názory na to, jak odstraňovat překážky na jednotném trhu, a zaměřit se na problémy, s nimiž se setkávají nejrůznější subjekty z hospodářské a sociální oblasti v České republice.

 

 

V případě Vašeho zájmu o účast na slyšení vyplňte prosím přiložený formulář, který je součástí programu a pošlete jej nejpozději do 13. května na e-mailovou adresu smo@eesc.europa.eu nebo na faxové číslo +32 (0)2 546 93 20).< Archív novinek