Archív novinek

Podpora mladých podnikatelů - Erasmus pro mladé podnikatele


Dne 28. dubna proběhla informační schůzka v rámci výzvy Akce Erasmus pro mladé podnikatele. Cílem je obohatit  zkušenosti, vzdělání a budování kontaktů začínajícím nebo novým podnikatelům tím, že stráví určitou dobu v podnicích řízených zkušenými podnikateli v jiných členských státech EU. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají v úmyslu založit podnik, a osoby, které se v nedávné době staly podnikateli (max. do 3 let po založení podniku). Stážistům jsou hrazeny výdaje spojené s pobytem v zahraničí, průměrná částka se pohybuje kolem 900 eur na měsíc (záleží dle země pobytu). Maximální doba trvání projektu je 22 měsíců. Žádosti musí být Komisi předloženy nejpozději do 29. května 2009.

 

Výzvu naleznete zde< Archív novinek