Archív novinek

Pracovní snídaně SME UNION na téma pozdních plateb


 

V rámci prvního Evropského týdne malých a středních podniků uspořádalo 12. května v Bruselu Evropské sdružení malých a středních podniků SME UNION debatu zaměřenou na zrychlené platby. Problematika plateb je v období hospodářského útlumu o to kritičtější.

 

 

Společnost Intrum Justitia zaměřená na vymáhání pohledávek představila na debatě evropský index plateb pro rok 2009. Ze zprávy vyplývá, že v Evropě jsou obvykle nejhoršími plátci veřejné instituce s průměrným zpožděním plateb o 37 dní u průměrného třicetidenního kontraktu (jedná se o průměr, data se výrazně liší mezi zeměmi na Severu a Jihu Evropy). Evropský průměr pro obdržení platby se v roce 2009 zvýšil na 57 dní z 55,5 dní v roce 2008. Průzkum ukázal, že 65% společností napříč Evropou čeká průměrně minimálně 85 dní na profesionální pomoc při vymáhání pohledávky. Šance částku obdržet po 85dnech rapidně klesá. K největšímu zpoždění plateb dochází v Řecku, Španělsku, Itálii a Portugalsku. Dotázaní podnikatelé odpověděli, že prioritně nejprve splácejí faktury veřejných organizací (daně, poplatky), poté splácí dluhy bankovním a finančním institucím a teprve poté platí výdaje za zaměstnance (sociální, zdravotní pojištění a důchody). Intrum Justitia doporučuje klientům analyzovat rizikové portfolio, monitorovat platební schopnost svých klientů, shodnout se ústně na podmínkách smlouvy (datum platby, dodávka zboží, způsob platby a obdržení faktury), jednat v případě nesplacené platby ihned a obrátit se na profesionální zprostředkovatele, zaměřit se na správné klienty. Důvodem pro pozdní platby jsou dle respondentů – záměrná pozdní platba (60%), platební neschopnost dlužníka (80%), administrativní neschopnost (30%), spory ohledně dodání zboží a služeb (25%), ostatní.

 

 

Evropští podnikatelé a veřejné instituce ztratí dle odhadů minimálně 25 miliard eur každý rok kvůli opožděným platbám.

 

 

Česká republika vyšla z průzkumu jako jedna z nejhorších.

 

Zápis z debaty ke stažení< Archív novinek