Archív novinek

Debata CEBRE: EU bojuje s hospodářskou krizí statečně!


Evropská ekonomika se momentálně nachází ve svém největším útlumu za posledních šedesát let. Ambiciózní opatření přijatá za těchto mimořádných okolností národními vládami a centrálními bankami si kladou za cíl zastavit ekonomický propad v tomto roce a umožnit zotavení ekonomiky v roce příštím. Jak se daří plány implementovat a spolupracovat s podnikatelskou sférou zhodnotil 12. května na akademické půdě Jiří Plecitý, člen kabinetu více-presidenta Evropské komise pro podnikání a průmysl Güntera Verheugena, společně se zástupci CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu.

 

Základem pro lepší podnikatelské prostředí v době krize je dodržování zásad vnitřního trhu a odstraňování překážek bránících čtyřem svobodám vnitřního trhu. „Nástrojem pro efektivnější fungování Evropské unie včetně vnitřního trhu je bezpochyby také Lisabonská smlouva“, říká Plecitý.

 

Debata CEBRE ve spolupráci s Metropolitní universitou Praha proběhla v rámci Evropského týdne malých a středních podniků 12. května 2009 v Praze a hlavním hostem byl Jiří Plecitý kandidující do Evropského parlamentu.

 

Tisková zpráva ke stažení< Archív novinek