Archív novinek

1. číslo Newsletteru SPČR o ekonomické krizi a prioritách Českého předsednictví a podnikatelů


Tato edice je prvním z pěti newsletterů vydávaných SPČR v rámci Českého předsednictví v Radě EU, jež by měly být přehledným a kvalitním komunikačním nástrojem pro partnery Svazu a podnikatele a zajistit jim informovanost o prioritách, akcích a přijatých rozhodnutích během půlročního předsedání Česka Evropské unii.

 

První číslo představuje vedle priorit Českého předsednictví a jejich dopadu na podnikatele také priority podnikatelských svazů BusinessEurope ze zemí Troiky. Newsletter se dále věnuje ekonomické krizi a postoji Evropské komise, ČR a českých podnikatelů k ní, mobilitě pracovníků v EU a konferenci k Evropskému roku kreativity a inovací.

 

Newsletter SPČR 01/2009

 

spnewsletter1_picture.JPG< Archív novinek