Archív novinek

DEBATA: Více systematičnosti a spolupráce při hodnocení dopadu legislativy! Vyzývají podnikatelé instituce EU


Evropští zástupci podnikatelů BUSINESSEUROPE, UEAPME a EUROCHAMBRES společně vyzvali Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU k větší transparentnosti, výraznému zlepšení cost&benefit analýz a systematickému hodnocení dopadů předkládané legislativy na podnikatele, zejména pak na malé a střední, v celém legislativním procesu EU.


Ve světle červnových voleb do Evropského parlamentu a blížící se nové Evropské komise, pořádalo CEBRE společně s českým předsednictvím 28. dubna v Bruselu debatu pro podnikatelské organizace a zástupce evropských institucí. Pozvání jmenovitě přijali  Gert-Jan Koopman, ředitel z Generálního ředitelství Evropské komise pro finanční a hospodářské otázky, Erik Berggren z BUSINESSEUROPE, Luc Hendrickx z UEAPME, Ben BUTTERS z EUROCHAMBRES, Aleš Pecka ze Stálého zastoupení ČR při EU, Elizabeth Kristensson jako zástupce nadcházejícího švédského předsednictví, Robert Bray hlavní administrátor z Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, Fabian Zuleeg, analytik politiky Centra evropských politik (European Policy Center).
Tisková zpráva ke stažení.

 < Archív novinek